Πληροφορίες για Τέλεση Γάμου στην Ελλάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 *ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ: Αυτό το έγγραφο παρέχει γενικές πληροφορίες. Πρέπει να επικοινωνήσετε με το τοπικό Δημαρχείο στην περιοχή που επιθυμείτε να παντρευτείτε για συγκεκριμένες απαιτήσεις.*

 Κριτήρια καταλληλότητας

Πολίτες των ΗΠΑ μπορούν να παντρευτούν στην Ελλάδα με πολιτικό γάμο, με θρησκευτικό γάμο ή και τα δύο. Δεν χρειάζεται να διαμένετε στην Ελλάδα για να παντρευτείτε στην Ελλάδα, αλλά η γραφειοκρατική διαδικασία για την απόκτηση του πιστοποιητικού γάμου μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Οι αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτουν άδεια παραμονής. Οι πολίτες των ΗΠΑ μπορούν να μείνουν στην Ελλάδα μέχρι και τρεις μήνες χωρίς άδεια παραμονής. Βεβαιωθείτε οτι έχετε λάβει σφραγίδα στο διαβατήριό σας που να δείχνει την ημερομηνία και τον τόπο εισόδου κατά την είσοδο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος Σένγκεν, αλλιώς δεν θα σας επιτραπεί να παντρευτείτε στην Ελλάδα.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

 Η Άδεια Γάμου όταν κανείς εκ των συντρόφων δεν κατοικεί στην Ελλάδα

Θα χρειαστείτε

 1. Διαβατήριο η άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο
 2. Αδεια γάμου απο το εξωτερικό με σφραγίδα Apostille
 3. Επίσημη μετάφραση της άδειας γάμου στα Ελληνικά

 Όταν κανένας εκ των συντρόφων δεν κατοικεί στην Ελλάδα, οι ελληνικές αρχές  ζητούν – άδεια γάμου εκδοθείσα από τον τόπο κατοικίας . Και τα δύο μέλη θα χρειαστούν άδεια γάμου. Για να είναι έγκυρη η άδεια γάμου στην Ελλάδα, η Αμερική δεν πρέπει να περιέχει καμία περιοριστική φράση, όπως: “Αυτή η άδεια, ισχύει μόνο για την Κομητεία Χ” ή “. Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στην πολιτεία της Νέας Υόρκης” Εάν αυτές οι περιοριστικές φράσεις δεν μπορούν να αφαιρεθούν, η αρχή έκδοσης πρέπει να τροποποιήσει την άδεια να συμπεριλάβει την ΕΛΛΑΔΑ ως ένα από τα μέρη όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί ο γάμος.

Apostilles: Η άδεια γάμου των Η.Π.Α. πρέπει να φέρει την ειδική πιστοποίηση που ονομάζεται επισημείωση (apostille).  H Επισημείωση (apostille) παρέχεται από τον Secretary of State στην Πολιτεία όπου το έγγραφο έχει εκδοθεί και όχι από την Πρεσβεία. Περισσότερες πληροφορίες για το Apostille μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Department of State (Υπουργείου Εξωτερικών ΗΠΑ).

Επίσημες μεταφράσεις: Η άδεια και το Apostille (επισημείωση)πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά. Μπορείτε να αποκτήσετε τη μετάφραση σε ελληνικό προξενείο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα.

Η Αδεια Γάμου όταν ο ένας, η και οι δύο σύντροφοι διαμένουν στην Ελλάδα

Εάν ό ένας σύντροφος είναι κάτοικος Ελλάδας, η άδεια γάμου μπορεί να εκδοθεί και για τους δύο συντρόφους απο τον Δήμο που ο κάτοικος διαμένει.

Θα χρειαστείτε

 1. Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως με Apostille και επίσημη μετάφραση.
 3. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, αποδεικτικά έγγραφα (πιστοποιητικό θανάτου ή τελική / αμετάκλητη απόφαση διαζυγίου) με Apostille και επίσημη μετάφραση.
 4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος γάμου – στα ελληνικά και στα αγγλικά η οποία πρέπει υπογραφεί κατόπιν όρκου ενώπιον προξενικού υπαλλήλου στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα – δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για το γάμο.  Το Προξενικό τμήμα της Αμερικανικής Πρεσβείας επικυρώνει την ένορκη κατάθεση για USD $ 50 ή το ισόποσο σε ευρώ. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατόπιν ραντεβού στοhttps://gr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/notaries-public/
 5. Αντίγραφο της ανακοίνωσης γάμου δημοσιευμένης στα ελληνικά σε τοπική εφημερίδα που προηγείται της αίτησης άδειας γάμου. Επικοινωνήστε με το Δημαρχείο ή τον διοργανωτή  του γάμου σας για λεπτομέρειες.
 6. Χαρτόσημο (paravolo) των 15 Ευρώ.

ApostillesΤο Apostille πρέπει να ληφθεί από στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορείτε να παραγγείλετε το πιστοποιητικό γέννησής σας ή άλλο κρατικό έγγραφο από το Εθνικό Κέντρο Στατιστικής Υγείας (http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm) ή μέσω του vitalcheck (https://www.vitalchek.com), της Πολιτεία που εξέδωσε το πιστοποιητικό σας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Apostille μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα τουDepartment of State (Υπουργείο Εξωτερικών ΗΠΑ).

Επίσημες μεταφράσεις: Η άδεια και το Apostille (επισημείωση)πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά. Μπορείτε να αποκτήσετε τη μετάφραση σε ελληνικό προξενείο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα.

Για την υποβολή άδειας γάμου, τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο (Demarchio) ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας (Proedros Kinotitos) όπου ο αιτών κατοικεί. Αν και οι δύο εταίροι είναι αλλοδαποί υπήκοοι, ο καθένας υποβάλλει χωριστή σειρά εγγράφων. Οι αρχές εκδίδουν την άδεια γάμου οκτώ ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης και έχει ισχύ για έξι μήνες. Ο πολιτικός γάμος μπορεί να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε στην Ελλάδα.

Μετά την παραλαβή της άδειας, οι μέλλοντες έγγαμοι ζητούν από κοινού από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας που επιθυμούν να παντρευτούν. Στην συνέχεια ορίζεται η ημερομηνία για την γαμήλια τελετή. Μερικά Δημαρχεία μπορεί να απαιτήσουν ένα πρόσθετο τέλος. Το ζευγάρι που σκοπεύει να παντρευτεί πρέπει να μεριμνήσει για δύο μάρτυρες για να παρακολουθήσουν την τελετή του γάμου, ένας από τους οποίους θα ενεργήσει ως διερμηνέας. Οι μάρτυρες θα πρέπει να φέρουν διαβατήριο ή Ελληνική ταυτότητα.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

Eκτός των εγγράφων που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να δώσετε επιπλέον στον ιερέα που θα εκτελέσει την θρησκευτική τελετή τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Πιστοποιητικό βάπτισης απο την ενορία της Ορθ. Εκκλησίας στις ΗΠΑ
 2. Πιστοποιητικό πολιτικού γάμου αν έχει προηγηθεί του θρησκευτικού.

Ο ιερέας θα ζητήσει και θα παραλάβει την άδεια γάμου. Το ελληνικό δίκαιο δεν επιτρέπει γάμους μεταξύ χριστιανών και μη χριστιανών. Κάθε θρησκευτικό δόγμα έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα ακόλουθα εκκλησίες.

Ορθόδοξη Τελετή: Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Τηλ. 210-3352322, Ε-mail: mardi@iaath.gr η τον τοπικό ιερέα της ενορίας σας.

Προτεσταντική Τελετή: American Προτεσταντική Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, Τηλ. 210-645-2583, http://www.standrewsgreece.com/

Ρωμαιοκαθολική Τελετή: Άγιος Διονύσιος Aeropagitus Ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός, Τηλ. 210 362 3603, http://www.cathecclesia.gr/.

Εβραϊκή τελετή: Εβραϊκή Κοινότητα, Τηλ. 210 325 2875/2823/2773, www.athjcom.gr, info@athjcom.gr.

Για ζευγάρια που θα τελέσουν πολιτικό όσο και θρησκευτικό γάμο

Το ζευγάρι πρέπει να λάβει δύο σετ από τα προαναφερθέντα έγγραφα για να οργανώσει τόσο τον πολιτικό όσο και τον θρησκευτικό γάμο. Το ένα σετ θα δοθεί στο δημαρχείο, όπως εξηγήθηκε παραπάνω. Το άλλο σετ θα δοθεί στον ιερέα.

Δήλωση του γάμου

Οι γάμοι δεν είναι νόμιμοι μέχρι να δηλωθούν, οπότε μην παραλείψετε αυτό το σημαντικό βήμα. Γάμοι Αμερικανών υπηκόων δεν δηλώνονται στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αντ’ αυτού οι γάμοι στην Ελλάδα για να είναι νόμιμοι πρέπει να δηλωθούν στο Ληξιαρχείο (Vital Statistics Office) της πόλης όπου γίνεται ο γάμος.  Όλοι οι γάμοι, πολιτικοί ή θρησκευτικοί, θα πρέπει να δηλώνονται εντός 40 ημερών μετά την τελετή. Εγγραφές μετά τις 40 μέρες απαιτούν την καταβολή προστίμου. Οι γάμοι μπορούν να καταχωρηθούν είτε  από τους συζύγους, ή δι’ αντιπροσώπου με πληρεξούσιο.

 Νομικές εκτιμήσεις 

 1. Και ο πολιτικός, και ο θρησκευτικός γάμος, θεωρούνται νόμιμοι γάμοι. Δεν είναι απαραίτητο να τελεστούν και οι δύο.
 2. Σύμφωνα με το καταστατικό των ΗΠΑ, οι γάμοι που έγιναν στο εξωτερικό σύμφωνα με τους νόμους της χώρας αυτής, γενικά ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
 3. Ένας υπήκοος των ΗΠΑ δεν αποκτά ελληνική υπηκοότητα εάν παντρευτεί Έλληνα και ένας Έλληνας πολίτης δεν χάνει την ελληνική υπηκοότητα όταν παντρευτεί Αμερικανό.