Εβδομαδιαία Υπηρεσία Συμβολαιογραφικών Πράξεων στο Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη

Αθήνα – Από την Τρίτη, 25 Απριλίου, το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη  θα αρχίσει να προσφέρει σε εβδομαδιαία βάση συμβολαιογραφικές υπηρεσίες για κατοίκους της βόρειας Ελλάδας. Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε Αμερικανούς και μη-Αμερικανούς πολίτες κάθε Τρίτη από τις 11:00 πμ – 1:00 μμ μόνο με ραντεβού.

 

«Από το 2012 που σταμάτησε το Προξενείο να προσφέρει Προξενικές Υπηρεσίες όσοι είχαν ανάγκη για τέτοιες υπηρεσίες έπρεπε να ταξιδέψουν στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ή να περιμένουν τις περιοδικές επισκέψεις στο Γενικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης», είπε η Γενική Πρόξενος στην Αθήνας κα. Rosemary Macray. «Αναγνωρίζουμε ότι αυτό προκάλεσε ταλαιπωρία, και για αυτό τον λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την παροχή αυτής της υπηρεσίας από το Γενικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης».

Οι Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες είναι από τις πιο παραδοσιακές υπηρεσίες του Προξενείου  που προσφέρονται από το 1792. Η Συνθήκη της Βιέννης του 1963 δίνει την αρμοδιότητα σε Προξένους να προσφέρουν Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες. Για την παροχή Συμβολαιογραφικών υπηρεσιών απαιτείται η προσωπική παρουσία των αιτούντων. Οι  προξενικοί αξιωματούχοι που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες πρέπει να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα των αιτούντων, να βεβαιωθούν ότι ο αιτών αντιλαμβάνεται τη φύση, τη γλώσσα, και της συνέπειες του εγγράφου που θα επικυρωθεί, και πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο αιτών δεν ενεργεί υπό απειλή.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις Συμβολαιογραφικές Πράξεις  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/notarial-and-authentication-services-consular-officers.html.

Για ραντεβού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://gr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/local-resources-of-u-s-citizens/notaries-public/.

Επειδή δεν υπάρχει Προξενικό Ταμείο όσοι κλείνουν ραντεβού πρέπει να φέρουν μαζί τους επιταγή με το ακριβές ποσό που χρεώνεται για την υπηρεσία. Πληροφορίες για τις χρεώσεις των υπηρεσιών βρίσκονται στην παραπάνω ιστοσελίδα.