Μεταναστευτική Βίζα

Οι μεταναστευτικές βίζες για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για πολίτες και κατοίκους της Ελλάδος διεξάγονται στην Αμερικανική Πρεσβεία Αθηνών.

Για την υποβολή αίτησης για μεταναστευτική βίζα, ένας αλλοδαπός πολίτης που ζητά να μεταναστεύσει θα πρέπει να του υποβληθεί πρόσκληση από Αμερικανό ή μόνιμο-νόμιμο κάτοικο Αμερικής που να είναι συγγενής πρώτου βαθμού, ή πρόσκληση από Αμερικανό εργοδότη, και να υπάρχει μία εγκεκριμένη πρόσκληση απο το Γραφείο Μετανάστευσης και Ιθαγένειας (USCIS). Μπορείτε να εξετάσετε το Directory of Visa Categories στο usvisas.state.gov για να μάθετε τους διαφορετικούς τύπους μεταναστευτικής βίζας για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του Μεταναστευτικού Προγράμματος Ποικιλίας. Επίσης, ακολουθώντας τα βήματα στο Immigrant Visa Process, ή στο Diversity Visa Process, στο usvisas.state.gov για να ξεκινήσετε την αίτηση για μεταναστευτική βίζα.

Αμερικανοί πολίτες που κατοικούν στην Ελλάδα μπορούν να κάνουν πρόσκληση στο Γραφείο Μετανάστευσης και Ιθαγένειας στο USCIS Athens Field Office. Κάτοχοι πράσινης κάρτας (LPRs) πρέπει να κάνουν πρόσκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Οταν το Γραφείο Μετανάστευσης και Ιθαγένειας εγκρίνει την πρόσκληση και έχετε ολοκληρώσει την προ-εργασία με το National Visa Center (NVC), ή εάν έχετε επιλεγεί για το Μεταναστευτικό Πρόγραμμα Ποικιλίας και έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία με το Kentucky Consular Center (KCC), επαναξετάστε τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί απο το NVC ή απο το KCC , μαζί με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο διαδίκτυο, για επιπλέον οδηγίες και πληροφορίες.

 

 

  1. Οι Αμερικανοί υπήκοοι πρέπει να είναι κάτοικοι Ελλάδας για να γίνει δεκτή η αίτηση στην Ελλάδα. Xρειαζόμαστε απόδειξη κατοικίας ατην Ελλάδα για έξι μήνες  ακριβώς  πριν από την κατάθεσή της. Παραδείγματα αυτών, αλλά που δεν περιορίζονται στα παρακάτω είναι:  Διαβατήριο με σφραγίδα εισόδου στην χώρα, άδεια παραμονής, λογαριασμούς  ΔΕΗ ή ΟΤΕ, εκκαθαριστικό εφορίας και βεβαίωση εργοδότη.

Οι Αμερικανοί υπήκοοι που η μόνιμη κατοικία τους δεν είναι στην Ελλάδα, ή είναι εκτός Ηνωμένων Πολιτειών για τουρισμό ή εργασία, πρέπει να καταθέσουν την αίτηση στις ΗΠΑ.

 

  1. α) Εάν είσαστε Αμερικανός Πολίτης εκ γενετής:

Το πιστοποιητικό γεννήσεώς σας ή το Αμερικάνικο διαβατήριό σας

β) Εάν είσαστε Αμερικανός Πολίτης από Πολιτογράφηση:

Το πιστοποιητικό Πολιτογραφήσεώς σας ή το Αμερικάνικο διαβατήριό σας.

 

  1. Για να αποδείξετε συγγένεια με το πρόσωπο που καλείτε:

 

α) Εάν η πρόσκληση γίνεται από σύζυγο προς σύζυγο:

Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό γάμου (που να έχει εκδοθεί από κρατική και όχι θρησκευτική αρχή).  Εάν ένας από τους συζύγους είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και ο γάμος έγινε την Ελλάδα, χρειάζεται  Δικαστική Απόφαση για την άδεια του γάμου. Εάν εσείς ή ο/η σύζυγός σας είχατε προηγούμενους γάμους, απαιτούνται διαζύγια, πράξη ακύρωσης του γάμου ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του ή της συζύγου.

Παρακαλούμε προσκομίστε αποδείξεις ότι ο γάμος σας είναι καλή τη πίστη, που να καλύπτουν την χρονική περίοδο από την αρχή του γάμου σας έως σήμερα. Τα στοιχεία που θα μπορούσαν να αποδείξουν την σχέση σας μπορούν να είναι τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά: απόδειξη ότι το άτομο για το όποιο κάνετε την αίτηση είναι καταγεγραμμένο ως σύζυγος σε: ασφάλεια ζωής, περιουσιακά στοιχεία, λογαριασμούς τραπέζης ή άλλα στοιχεία/ αποδείξεις που να αφορούν κοινές εμπειρίες και κοινή κατοικία. Εάν έχετε παντρευτεί πρόσφατα πρέπει επίσης να προσκομίσετε αποδείξεις για την περίοδο της σχέσης σας πριν το γάμο.

Φωτογραφίες: Παρακαλούμε προσκομίστε δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου δική σας και δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου για τον/την σύζυγο.  Οδηγίες θα βρείτε στο https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html

Ι-130Α (Μόνο για συζύγους): Παρακαλούμε προσκομίστε την αίτηση Ι-130Α για τον/την δικαιούχο σύζυγο.  Η αίτηση Ι-130Α πρέπει να συμπληρωθεί από τον/την δικαιούχο σύζυγο αλλά ο/η δικαιούχος σύζυγος δεν χρειάζεται να υπογράψει την αίτηση Ι-130Α.  Η αίτηση Ι-130Α πρέπει να υποβληθεί μαζί με την αιτηση Ι-130.

β) Εάν η πρόσκληση γίνεται από μητέρα προς παιδί:

Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού που να αναφέρει το πλήρες όνομα του παιδιού και το πατρικό επίθετο της μητέρας.

 γ) Εάν η πρόσκληση γίνεται από πατέρα προς παιδί:

Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού, ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό γάμου  των γονιών και διαζύγια όλων των προηγούμενων γάμων των γονιών, εφόσον υπάρχουν.

δ) Εάν η αίτηση είναι για υιοθετημένο παιδί: Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στη αίτησή σας αντίγραφο από το πιστοποιητικό υιοθεσίας με αγγλική μετάφραση, που να φαίνεται ότι η υιοθεσία έγινε πριν το παιδί κλείσει τα 16 του χρόνια και ότι το παιδί ήταν υπό την νόμιμη επιμέλεια των γονιών για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

ε)Εάν η αίτηση είναι για θετό παιδί:  Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στη αίτησή σας πρόσφατο πιστοποιητικό γάμου του αιτούντα και της μητέρας ή του πατέρα του παιδιού, καθώς και διαζύγια όλων των προηγούμενων γάμων του αιτούντα και της μητέρας ή του πατέρα του παιδιού με αγγλική μετάφραση,  εφόσον υπάρχουν.

στ) Εάν η πρόσκληση γίνεται προς την μητέρα:

Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή πιστοποιητικό γεννήσεως δικό σας, όπου θα αναφέρεται το πατρικό επίθετο της μητέρας σας.

ζ) Εάν η πρόσκληση γίνεται προς τον πατέρα:

Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή πιστοποιητικό γεννήσεως δικό σας και ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό γάμου  των γονιών σας.

 

  1. 535 δολάρια ή το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ.

 

  1. Εάν είστε Αμερικανός Πολίτης θα πρέπει να υποβάλλετε ξεχωριστή αίτηση Ι-130 για κάθε μέλος της οικογένειάς σας.
  2. Μεταφράσεις: ΄Ολα τα έγγραφα που είναι σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη αγγλική μετάφραση της οποίας ο μεταφραστής έχει επικυρώσει ως πλήρη και ακριβή, και να συνοδεύεται από την βεβαίωση του μεταφραστή ότι είναι ικανός/ή να μεταφράζει από την ξένη γλώσσα στα αγγλικά.
  3. Αλλαγή ονόματος: Εάν εσείς ή το άτομο που καλείτε χρησιμοποιεί διαφορετικό όνομα από αυτό που αναφέρεται στα σχετικά δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσετε νόμιμο έγγραφο, στον οποίο  να αναφέρεται η αλλαγή.

 

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.   

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα USCIS.

Αιτούντες που πιστεύουν ότι δικαιούνται μεταναστευτική βίζα βάσει συγγένειας τους με Αμερικανό πολίτη ή νόμιμο-μόνιμο κάτοικο, θα πρέπει να ζητήσουν από τον συγγενή τους να υποβάλει πρόσκληση στο πλησιέστερο γραφείο Μετανάστευσης και Υπηκοότητας (USCIS) των ΗΠΑ.

Για λεπτομερείς πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο family immigration information.

Για Πληροφορίες για Μεταναστευτικές θεωρήσεις βάσει Προσφοράς Εργασίας επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο travel.state.gov.

Για να βρείτε την αίτηση της Πρόσκλησης form I-130, επισκεφθείτε τον  ιστότοπο του USCIS.

Επιπλέον Αριθμητικοί Περιορισμοί

Επιπροσθέτως με τους αριθμητικούς περιορισμούς για κάθε μεταναστευτική κατηγορία που περιγράφεται παραπάνω, υπάρχουν όρια στις μεταναστευτικές θεωρήσεις διαβατηρίων που μπορούν να εκδοθούν ετησίως στους υπηκόους κάθε χώρας.  Μερικοί από τους αριθμητικούς περιορισμούς βασίζονται σε τύπους, που αλλάζουν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να καθοριστεί συγκεκριμένος αριθμός για κάθε υποκατηγορία.

Όταν οι κατάλληλοι για κάποια μεταναστευτική κατηγορία είναι περισσότεροι από τα διαθέσιμα νούμερα, η κατηγορία θα χαρακτηρίζεται υπεράριθμη και οι μεταναστευτικές θεωρήσεις θα εκδίδονται με χρονολογική σειρά κατά την οποία έχουν υποβληθεί οι προσκλήσεις μέχρι να φθάσει το όριο του αριθμητικού περιορισμού. Η ημερομηνία υποβολής της πρόσκλησης είναι και η ημερομηνία προτεραιότητας.  Δεν εκδίδονται μεταναστευτικές θεωρήσεις μέχρι να φθάσει η ημερομηνία προτεραιότητας των αιτούντων. Σε ορισμένες εξαιρετικά υπεράριθμες κατηγορίες, μπορεί να υπάρξει χρονική αναμονή αρκετών ετών μέχρι να φτάσει την ημερομηνία προτεραιότητά τους.

 

 

Η κατηγορία «Κ-1» ισχύει για αλλοδαπούς που πηγαίνουν στις ΗΠΑ να παντρευτούν Αμερικανούς υπηκόους.

  • Το ζευγάρι θα πρέπει να έχει συναντηθεί προσωπικά τα τελευταία 2 χρόνια.
  • Ο/Η Αμερικανός αρραβωνιαστικός/κιά θα πρέπει να υποβάλλει μια Πρόσκληση I-129F με το γραφείο Μετανάστευσης και Υπηκοότητας (USCIS) στις ΗΠΑ.
  • Αν η Πρόσκληση I-129F εγκριθεί και η θεώρηση διαβατηρίου εκδοθεί, θα πρέπει να παντρευτούν μέσα σε 90 ημέρες από την άφιξη του αλλοδαπού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Μετά τον γάμο, ο/η αλλοδαπός σύζυγος θα πρέπει να κάνει αίτηση στο Γραφείο Μετανάστευσης και Υπηκοότητας για να καταχωρήσει την είσοδο του για το προσωρινό νόμιμο-μόνιμο καθεστώς.  Μετά από δύο χρόνια, ο αλλοδαπός θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση για να αλλαγή του καθεστώτος του με το γραφείο Μετανάστευσης και Υπηκοότητας (USCIS) στις ΗΠΑ.

Υπάρχει συγκεκριμένη μη-μεταναστευτική θεώρηση διαβατηρίου για Αρραβωνιαστικούς/κιές Αμερικανών Υπηκόων.  Το ζευγάρι θα πρέπει να έχει συναντηθεί προσωπικά τα τελευταία 2 χρόνια.  Ο/Η Αμερικανός αρραβωνιαστικός/κιά θα πρέπει να υποβάλλει την Πρόσκληση I-129F με το γραφείο Μετανάστευσης και Υπηκοότητας (USCIS) στις ΗΠΑ.  Αν η Πρόσκληση I-129F εγκριθεί και η θεώρηση διαβατηρίου εκδοθεί, θα πρέπει να παντρευτούν μέσα σε 90 ημέρες από την άφιξη του αλλοδαπού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.  Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα Spouse and Fiancé(e) Ιnformation.

Άτομα που έχουν μεταδοτικές ασθένειες, που έχουν μια επικίνδυνη σωματική ή ψυχική διαταραχή, είναι τοξικομανείς, έχουν διαπράξει σοβαρές εγκληματικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων και αδικημάτων εναντίον των δημοσίων ηθών, εμπορία ναρκωτικών ουσιών, και πορνεία; που ενδέχεται να γίνουν δημόσιο βάρος στις ΗΠΑ, έχουν χρησιμοποιήσει απάτη ή άλλα παράνομα μέσα για να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή είναι ακατάλληλα για να πάρουν υπηκοότητα θα πρέπει να τους αρνείται η θεώρηση διαβατηρίου.

Επίσης ισχύει προϋπόθεση των 2 χρόνων για κατοίκηση στη χώρα μονίμου διαμονής για τους επισκέπτες επ’ανταλλαγή. Αν κριθούν κατάλληλοι, η θεώρηση διαβατηρίου θα πρέπει να εκδοθεί, και να ισχύει για περίοδο 6 μηνών με μία είσοδο.

 

Οι υποψήφιοι που πιστεύουν ότι έχουν δικαίωμα μεταναστευτικού καθεστώτος με βάση την προτεινόμενη απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να έχουν πρόσκληση από τον μελλοντικό εργοδότη τους στην φόρμα I-140 που θα έχει υποβληθεί στο γραφείο Μετανάστευσης και Υπηκοότητας (USCIS) των ΗΠΑ.

Πριν από την υποβολή της πρόσκλησης, ο μελλοντικός εργοδότης θα πρέπει επίσης να έχει λάβει ένα πιστοποιητικό από το Τμήμα Εργασίας των Η.Π.Α. που να βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό ειδικευμένο για την προτεινόμενη απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την σελίδα Employment Based Visas.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρώσουν ένα παράβολο το οποίο δεν επιστρέφεται, Machine-Readable Visa (MRV) application fee.

Προσοχή στα παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα και γράμματα με σκοπό την εξαπάτηση σας σχετικά με το Μεταναστευτικό Πρόγραμμα Ποικιλίας!

Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα υπενθυμίζει στους υπηκόους και κατοίκους της Ελλάδος να δίνουν προσοχή όταν συνεργάζονται με μη-κρατικούς φορείς για να κάνουν αίτηση για θεώρηση διαβατηρίου για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ειδικά για το Μεταναστευτικό Πρόγραμμα Ποικιλίας.  Η Πρεσβεία καταγράφει τακτικά αναφορές για ψεύτικες διευκολύνσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα, γράμματα, ιστοσελίδες, τηλεφωνήματα, γραπτά μηνύματα, και διαφημίσεις που προσφέρουν υπηρεσίες για θεωρήσεις διαβατηρίων. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με την Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας, ούτε και η Πρεσβεία εγκρίνει, πιστοποιεί, βεβαιώνει οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες. Για επιπλέον πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε τον ιστότοπο  Diversity Visa Scams.

Μη πέσετε θύμα!

Οδηγίες για το Μεταναστευτικό Πρόγραμμα Ποικιλίας

 

 

Για να διατηρήσετε την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου, ως κάτοχος πράσινης κάρτας, βασική προυπόθεση είναι να μην παραμείνετε εκτός Η.Π.Α παραπάνω απο ένα ημερολογιακό έτος (12 μήνες) και να διατηρήσετε πραγματικά την κατοικία σας στις Η.Π.Α. Αν αποτύχετε να επιστρέψετε στις Η.Π.Α μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος, διακινδυνεύετε την ιδιότητά σας σαν μόνιμος κάτοικος. Αν έχετε στην κατοχή σας μια άδεια εισόδου που ισχύει (έντυπο I-131), που έχει εκδοθεί απο την Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτογραφήσεως και Μεταναστεύσεως (USCIS) θα πρέπει να επιστρέψετε στις Η.Π.Α πριν απο την λήξη της. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η τελική απόφαση για το αν θα είστε κατάλληλος για να σας επιτραπεί η είσοδος στις Η.Π.Α, εξαρτάται απο την Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτογραφήσεως και Μεταναστεύσεως (USCIS) κατά την είσοδό σας στην χώρα.