Βίζα

Ο σκοπός του προγραμματισμένου ταξιδιού σας αλλά και άλλοι παράγοντες θα καθορίσουν το είδος της βίζας που απαιτείται βάσει της μεταναστευτικής νομοθεσίας των ΗΠΑ. Ως αιτών θα πρέπει να αποδείξετε ότι πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις για να αποκτήσετε την κατηγορία της βίζας για την οποία κάνετε την αίτηση.

Γενικά ένας αλλοδαπός πολίτης  που επιθυμεί να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει μια βίζα για τις ΗΠΑ, η οποία τοποθετείται εντός του διαβατήριου του ταξιδιώτη, ένα ταξιδιωτικό έγγραφο εκδίδεται από την χώρα υπηκοότητας του ταξιδιώτη.

Κάποιοι διεθνείς ταξιδιώτες μπορούν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς βίζα εάν πληρούν τις  προϋποθέσεις του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα.  Το τμήμα με της πληροφορίες για Βίζα αυτού του ιστοτόπου αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην Αμερικανική βίζα για αλλοδαπούς υπηκόους που ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

(Σημείωση: Αμερικανοί υπήκοοι δεν χρειάζονται βίζα Αμερικής για να ταξιδέψουν, αλλά όταν οργανώνουν ταξίδι στο εξωτερικό  ίσως χρειάζονται βίζα που θα έχει εκδοθεί από την πρεσβεία της χώρας που επιθυμούν να επισκεφθούν.).

Για να επικοινωνήσετε με έναν εκπρόσωπο πελατειακής υποστήριξης, παρακαλούμε επισκεφθείτε την σελίδα της GSS Contact Us για ολοκληρωμένες πληροφορίες ή χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες:

Μέσω διαδικτύου κάνοντας κλικ πάνω στην Ελλάδα στον ακόλουθο σύνδεσμο  https://ais.usvisa-info.com/en-US/countries_list/niv  ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου που εξυπηρετεί το γραφείο μας στα τηλέφωνα:

 Εντός Ελλάδας: +30 211 198 3241

Ώρες εργασίας – Ώρα Ελλάδας: Δευτέρα – Παρασκευή 9 πμ – 5 μμ

Για ελληνικά και επικοινωνία με εκπρόσωπο επιλέξτε τέσσερις (4) φορές την επιλογή δύο (2).

 Εντός Αμερικής: +1 703 520 2216

Ώρες εργασίας – Ώρα Αμερικής D.C.: Δευτέρα – Παρασκευή 9 πμ – 5 μμ

 Skype: usvisagreece

E-mailAthensUSConsul@state.gov

Όσοι καλούν για να προγραμματίσουν ραντεβού προκειμένου να καταθέσουν δικαιολογητικά για Μη-Μεταναστευτική Βίζα

Πρέπει να παραχωρήσουν τις κάτωθι πληροφορίες:

  • Τον αριθμό επιβεβαίωσης DS-160 (γραμμικό κωδικό)
  • Την απόδειξη πληρωμής της Τράπεζας Πειραιώς
  • Τον αριθμό διαβατηρίου του αιτούντος
  • Ενδέχεται να απαιτηθούν επιπρόσθετες πληροφορίες ανάλογα με τον τύπο της βίζας για τον οποίο ο αιτών υποβάλει αίτηση.

Για παράδειγμα:

Ο αριθμός SEVIS από τη φόρμα I-20 για φοιτητές ή από τη φόρμα DS-2019 για επ’ανταλλαγή επισκέπτες.

Ο αριθμός πρόσκλησης εργασίας από τη φόρμα I-797 για βίζες προσωρινής εργασίας

Για να επικοινωνήσετε με έναν εκπρόσωπο πελατειακής υποστήριξης, παρακαλούμε επισκεφθείτε την σελίδα της GSS Contact Us για ολοκληρωμένες πληροφορίες ή χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες:
Μέσω διαδικτύου επιλέξτε την Ελλάδα και ακολουθείστε τον σύνδεσμο  https://ais.usvisa-info.com/en-US/countries_list/niv  ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου που εξυπηρετεί το γραφείο μας στα τηλέφωνα:
Εντός Ελλάδας, 9 πμ – 5 μμ: 211 198 3241
Εντός Αμερικής, 9 πμ – 5 μμ (EST): 703 520 2216
Skype: usvisagreece
E-mailesee_contactus+gr+info+en@visaops.net

Γενικές ερωτήσεις:

AthensUSConsul@state.gov

Όσοι καλούν για να προγραμματίσουν ραντεβού προκειμένου να καταθέσουν δικαιολογητικά για Μη-Μεταναστευτική Βίζα

Πρέπει να παραχωρήσουν τις κάτωθι πληροφορίες:

  • Τον αριθμό επιβεβαίωσης DS-160 (γραμμικό κωδικό)
  • Την απόδειξη πληρωμής της Τράπεζας Πειραιώς
  • Τον αριθμό διαβατηρίου του αιτούντος
  • Ενδέχεται να απαιτηθούν επιπρόσθετες πληροφορίες ανάλογα με τον τύπο της βίζας για τον οποίο ο αιτών υποβάλει αίτηση.

Για παράδειγμα:

Ο αριθμός SEVIS από τη φόρμα I-20 για φοιτητές ή από τη φόρμα DS-2019 για επ’ανταλλαγή επισκέπτες.

Ο αριθμός πρόσκλησης εργασίας από τη φόρμα I-797 για βίζες προσωρινής εργασίας