Απαιτούμενα Έγγραφα

Πρέπει να προσκομίσετε τα εξής:

  • Το πιο πρόσφατο Αμερικανικό διαβατήριό σας:
  • Δύο φωτογραφίες μεγέθους κατάλληλου για Αμερικανικό διαβατήριο (2×2 ίντσες)  – δείτε τις προδιαγραφές φωτογραφιών. Φωτογραφίες που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Φωτογραφίες μεγέθους κατάλληλου για διαβατήρια ΕΕ/Ελληνικά δεν γίνονται δεκτές
  • Εάν έχετε αλλάξει το όνομά σας μετά την έκδοση του προηγούμενου Αμερικανικού διαβατηρίου σας, θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία της αλλαγής του ονόματός σας, όπως Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή δικαστική απόφαση

Το τέλος αίτησης για ανανέωση διαβατηρίου μέσω ταχυδρομείου είναι $110.00 και είναι μη επιστρέψιμο είτε το διαβατήριο εκδοθεί είτε όχι