Απαιτούμενα Έγγραφα

Πρέπει να προσκομίσετε τα εξής:

  • Αποδεικτικό Ιθαγένειας ΗΠΑ– Τα αποδεικτικά στοιχεία αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: Πιστοποιητικό γέννησης ή πολιτογράφησης από τις ΗΠΑ, Consular Report of Birth Abroad ή ληγμένο Αμερικανικό διαβατήριο.
  • Ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας με φωτογραφία εκδοθέν από δημόσια αρχή(όπως Αμερικανικό ή ξένο διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή στρατιωτική ταυτότητα)
  • Δήλωση απώλειας ή κλοπής στην Ελληνική Αστυνομική Αρχή
  • Δύο φωτογραφίες μεγέθους κατάλληλου για Αμερικανικό διαβατήριο (2×2 ίντσες)  – βλ. προδιαγραφές φωτογραφιών . Φωτογραφίες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές θα απορρίπτονται.
  • Για αιτούντες κάτω των 16 ετών, πρέπει επίσης να κατατεθεί πιστοποιητικό γέννησης και οι δύο γονείς πρέπει να παρευρίσκονται στο ραντεβού μαζί με το παιδί.Εάν μόνο ο ένας γονέας μπορεί να εμφανιστεί, ο παριστάμενος γονέας πρέπει να φέρει δελτίο ταυτότητας με φωτογραφία εκδοθέν από δημόσια αρχή.
  • Οι αιτούντες ηλικίας 16-17 ετών πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα. Ο συνοδός ενήλικος πρέπει να φέρει δελτίο ταυτότητας με φωτογραφία εκδοθέν από δημόσια αρχή
  • Έντυπο DS-11(Κάντε κλικ για να οδηγηθείτε στο έντυπο). Συμπληρώστε το έντυπο ηλεκτρονικά, ακολούθως εκτυπώστε και υποβάλετέ το στην Πρεσβεία των ΗΠΑ, Αθήνα.  ΜΗΝ ταχυδρομήσετε αυτό το έντυπο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ΜΗΝ το υπογράψετε παρά μόνο ενώπιον Προξένου.
  • Έντυπο DS-64. Δήλωση Σχετικά με Απολεσθέν ή Κλεμμένο Διαβατήριο. Το έντυπο αυτό θα εμφανιστεί αυτόματα όταν συμπληρώσετε το Έντυπο DS-11 και δηλώσετε ότι το διαβατήριό σας χάθηκε/κλάπηκε.

Σημείωση: Ο αριθμός Social Security όπως ζητείται στο Πεδίο 5 είναι υποχρεωτικός για να εκδοθεί νέο διαβατήριο. Εάν δεν έχετε εκδόσει αριθμό Social Security, θα πρέπει να συμπληρώσετε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.