Ανήλικοι 16 & 17 ετών

Ανήλικοι ηλικίας 16-17 ετών με δική τους ταυτότητα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διαβατήριο μόνοι τους. Εντούτοις, συνιστάται τουλάχιστον ένας γονέας να εμφανίζεται αυτοπροσώπως με τον ανήλικο για να βεβαιώσει την ταυτότητά του/της και να επιδείξει γονική ευαισθητοποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Μολονότι η απαίτηση συγκατάθεσης και των δύο γονέων δεν ισχύει για τους ανηλίκους ηλικίας 16 ή 17 ετών, σύμφωνα με  τους κανονισμούς του Υπουργείου (PDF 187 KB) ένα διαβατήριο γενικά δεν θα εκδίδεται σε ανήλικο εάν γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας που έχει δικαιώματα επιμέλειας ενός ανηλίκου έχει ειδοποιήσει το Υπουργείο εγγράφως ότι αντιτίθεται στην έκδοση του διαβατηρίου.

Παραδείγματα Γονικής Ευαισθητοποίησης

  • Μέριμνα ώστε ένας γονέας να συνοδεύει τον ανήλικο όταν υποβάλλει αίτηση, ή
  • Υπογεγραμμένη δήλωση συγκατάθεσης στην έκδοση διαβατηρίου από τουλάχιστον έναν γονέα (πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα αυτού).