Τέλη

Το τέλος Διαβατηρίου είναι μη επιστρέψιμο είτε το διαβατήριο εκδοθεί είτε όχι.

  • Αντικατάσταση Απολεσθέντος/Κλεμμένου Διαβατηρίου Ενηλίκου – $145
  • Όλοι οι Ανήλικοι Αιτούντες – $115
  • Θα καταβάλετε το τέλος αυτοπροσώπως στο Ταμείο όταν θα εμφανιστείτε στην Πρεσβεία.

Σημείωση: Δεν υπάρχει υπηρεσία ταχείας έκδοσης εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.