Τέλη

Τα τέλη αναγράφονται εδώ.

Οι αποδεκτές μέθοδοι πληρωμής είναι:

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ – Μετρητά, Δολάρια ΗΠΑ ή Ευρώ ή με πιστωτική κάρτα – Visa, MasterCard, American Express ή Diners

Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην επεξεργασία μερικών πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί από ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  Παρακαλούμε να είστε έτοιμοι να πληρώσετε με μετρητά, σε περίπτωση που δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε την πιστωτική κάρτα σας.

Η Πρεσβεία δεν είναι εξουσιοδοτημένη να δέχεται προσωπικές επιταγές.

Το τέλος Διαβατηρίου είναι μη επιστρέψιμο είτε το διαβατήριο εκδοθεί είτε όχι.

Σημείωση: Δεν υπάρχει υπηρεσία ταχείας έκδοσης εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.