Κάτω των 16 ετών – Μόνο Ένας Γονέας Μπορεί Να Παραστεί

Εάν γονέας που έχει την κηδεμονία δεν είναι σε θέση να παρευρεθεί, αυτός/-ή πρέπει να υποβάλει Έντυπο DS-3053 Δήλωσης Συγκατάθεσης θεωρημένο από Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας ή γραφείο ΚΕΠ. Το έντυπο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ (PDF 53 KB). Κατά την κατάθεση του εντύπου DS-3053, αντίγραφο του ίδιου εγγράφου ταυτότητας  που χρησιμοποιήθηκε για τη θεώρηση του εντύπου πρέπει επίσης να προσκομιστεί.

Εναλλακτικά, ο αιτών γονέας μπορεί να προσκομίσει ένα από τα παρακάτω έγγραφα:

  • Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού που αναφέρει μόνο τον αιτούντα γονέα,
  • Απόφαση υιοθεσίας (εάν ο αιτών γονέας είναι ο μόνος γονέας που υιοθετεί),
  • Δικαστική Απόφαση που χορηγεί την αποκλειστική επιμέλεια στον αιτούντα γονέα ((δηλ. ο απών γονέας δεν έχει καμία πρόσβαση στο παιδί. Ενδεχόμενο ταξίδι του παιδιού δεν πρέπει να περιορίζεται από την εν λόγω δικαστική απόφαση),
  • Δικαστική κήρυξη της ανικανότητας του μη αιτούντος γονέα, ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του μη αιτούντος γονέα.