Τέλη

Το τέλος Διαβατηρίου είναι μη επιστρέψιμο είτε το διαβατήριο εκδοθεί είτε όχι.

Παρακαλούμε σημειώστε: Δεν υπάρχει υπηρεσία ταχείας έκδοσης εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα τέλη αναγράφονται εδώ.

Οι αποδεκτές μέθοδοι πληρωμής είναι:

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ – Μετρητά, Δολάρια ΗΠΑ ή Ευρώ ή με πιστωτική κάρτα – Visa, MasterCard, American Express ή Diners

Παρακαλούμε σημειώστε:  Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην επεξεργασία μερικών πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί από ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  Παρακαλούμε να είστε έτοιμοι να πληρώσετε με μετρητά, σε περίπτωση που δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε την πιστωτική κάρτα σας.

ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ –  Με την αίτηση διαβατηρίου DS-82 τα τέλη μέσω ταχυδρομείου πρέπει να καταβληθούν αποστέλλοντας τραπεζική επιταγή σε Ευρώ, σε διαταγή της Αμερικανικής Πρεσβείας, μόνο από τις ακόλουθες τράπεζες: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Αττικής, CitiBank, HSBC, Γενική Τράπεζα. Παρακαλούμε μην αποστέλλετε μετρητά μέσω ταχυδρομείου. Εάν εσωκλείετε περισσότερες από μια αιτήσεις, μπορείτε να στείλετε μία τραπεζική επιταγή για το συνολικό ποσό. Τέλος, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι το τέλος είναι μη επιστρέψιμο.

Η Πρεσβεία δεν είναι εξουσιοδοτημένη να δέχεται προσωπικές επιταγές.