Τέλη

Το τέλος Διαβατηρίου είναι μη επιστρέψιμο είτε το διαβατήριο εκδοθεί είτε όχι.

Παρακαλούμε σημειώστε: Δεν υπάρχει υπηρεσία ταχείας έκδοσης εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα τέλη αναγράφονται εδώ.

Οι αποδεκτές μέθοδοι πληρωμής είναι:

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ – Μετρητά, Δολάρια ΗΠΑ ή Ευρώ ή με πιστωτική κάρτα – Visa, MasterCard, American Express ή Diners

Παρακαλούμε σημειώστε:  Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην επεξεργασία μερικών πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί από ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  Παρακαλούμε να είστε έτοιμοι να πληρώσετε με μετρητά, σε περίπτωση που δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε την πιστωτική κάρτα σας.

ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ –  Με την αίτηση διαβατηρίου DS-82 το τέλος ανανέωσης είναι πληρωτέο μέσω του ασφαλούς ιστότοπου Pay.gov σε δολάρια ($130).  Μετά την επιτυχή καταβολή του τέλους, εκτυπώστε την επιβεβαίωση πληρωμής που λάβατε μέσω ηλεκρονικού ταχυδρομείου και εσωκλείστε την στο φάκελο με την αίτηση που θα καταθέσετε.  Εάν αποστείλετε περισσότερες από μια αιτήσεις, θα πρέπει να συμπεριλάβετε ξεχωριστές αποδείξεις για κάθε αίτηση.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι το τέλος είναι μη επιστρέψιμο.

Η Πρεσβεία δεν είναι εξουσιοδοτημένη να δέχεται προσωπικές επιταγές.