Ανανέωση διαβατηρίου ενηλίκου

Για διευκόλυνσή σας, είναι προτιμότερο να υποβάλλετε αίτηση για ανανέωση διαβατηρίου μέσω ταχυδρομείου από την άνεση του σπιτιού σας, αποφεύγοντας δυσλειτουργίες στις δημόσιες μεταφορές λόγω  απεργιών, μεγάλης κυκλοφοριακής συμφόρησης, δυσμενών καιρικών συνθηκών, και την αναμονή σε ουρά.

Μπορείτε να ανανεώσετε το διαβατήριό σας μέσω ταχυδρομείου, εάν πληρείτε όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το πιο πρόσφατο Αμερικανικό διαβατήριό σας

  • Δεν είναι κατεστραμμένο και μπορεί να υποβληθεί με την αίτησή σας
  • Εκδόθηκε τα τελευταία 15 έτη
  • Εκδόθηκε με δεκαετή ισχύ και
  • Εκδόθηκε στο τρέχον όνομά σας ή αν έχετε αλλάξει το όνομά σας και μπορείτε να υποβάλλετε νομική τεκμηρίωση (π.χ. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου , Πράξη Αλλαγής Ονόματος) για να αποδείξετε την αλλαγή αυτή.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα έντυπα ηλεκτρονικά στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιώντας το Passport Wizard, τυπώστε και φέρτε τα συμπληρωμένα έντυπα μαζί σας την ημέρα του ραντεβού σας. Αυτό θα επιταχύνει τη διαδικασία και θα ελαχιστοποιήσει τον χρόνο αναμονής στην Πρεσβεία. Αιτήσεις που δεν είναι σωστά και πλήρως  συμπληρωμένες θα καθυστερήσουν την έκδοση του νέου διαβατηρίου.

Σημείωση: Ο αριθμός Social Security όπως ζητείται στο Πεδίο 5 είναι υποχρεωτικός για να εκδοθεί νέο διαβατήριο. Εάν δεν έχετε εκδόσει αριθμό Social Security, θα πρέπει να συμπληρώσετε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Εάν δεν πληρείτε όλες αυτές τις προϋποθέσεις, Παρακαλούμε ακολουθείστε τις οδηγίες εδώ.