Εάν μόνο ένας γονέας μπορεί να παρευρεθεί

Εάν ο ένας γονέας/κηδεμόνας δεν είναι σε θέση να εμφανιστεί στην Πρεσβεία, ο απών γονέας ή κηδεμόνας πρέπει να συναινέσει στην έκδοση διαβατηρίου για ανήλικο παιδί και πρέπει:

  • Να συμπληρώσει στα Αγγλικά, να υπογράψει το Έντυπο DS-3053 – Δήλωση Συναίνεσης – Έκδοση Διαβατηρίου σε Ανήλικο Κάτω των 16 Ετών ενώπιον Πιστοποιημένου Συμβολαιογράφου στις ΗΠΑ, Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας ή γραφείου ΚΕΠ και
  • Να επιδείξει το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας/ Διαβατήριο του απώντος γονέα ή να υποβάλει φωτοτυπία αυτού που χρησιμοποιείται με το Έντυπο DS-3053.

Εναλλακτικά, ο αιτών γονέας μπορεί να προσκομίσει ένα από τα παρακάτω έγγραφα:

  • Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού που αναφέρει μόνο τον αιτούντα γονέα,
  • Απόφαση υιοθεσίας (εάν ο αιτών γονέας είναι ο μόνος γονέας που υιοθετεί),
  • Δικαστική Απόφαση που χορηγεί την αποκλειστική επιμέλεια στον αιτούντα γονέα (δηλ. ο απών γονέας δεν έχει καμία πρόσβαση στο παιδί. Ενδεχόμενο ταξίδι του παιδιού δεν πρέπει να περιορίζεται από την εν λόγω δικαστική απόφαση),
  • Δικαστική κήρυξη της ανικανότητας του μη αιτούντος γονέα, ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του μη αιτούντος γονέα.