Ανανέωση του διαβατηρίου παιδιού κάτω των 16 ετών

Όταν υποβάλετε αίτηση για να ανανεώσετε Αμερικανικό διαβατήριο για παιδί κάτω των 16 ετών, πρέπει να υποβάλετε αίτηση αυτοπροσώπως κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως το παιδί και οι γονείς.