Αλλαγή Προσωρινού Διαβατηρίου σε Πλήρους Διάρκειας

Εάν σας εκδόθηκε προσωρινό διαβατήριο με περιορισμένη ισχύ σε Πρεσβεία ή Προξενείο των ΗΠΑ επειδή υπήρχε επείγουσα ανάγκη να ταξιδέψετε, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για να ανανεώσετε αυτό το διαβατήριο με κανονικό διαβατήριο το συντομότερο δυνατόν.

Μπορείτε να ανανεώσετε το διαβατήριό σας μέσω ταχυδρομείου εάν το πιο πρόσφατο Αμερικανικό διαβατήριό σας πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Εκδόθηκε εντός 12 μηνών (ακόμα και αν το διαβατήριο έχει τώρα λήξει), και
  2. Δεν έχει οποιαδήποτε επισημείωση στη σελίδα 11 που να δηλώνει ότι «Διαβατήριο πλήρους ισχύος πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών».

Εάν ΔΕΝ πληρείτε τις ανωτέρω προϋποθέσεις, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες εδώ.