Τέλη

Το τέλος Διαβατηρίου είναι μη επιστρέψιμο είτε το διαβατήριο εκδοθεί είτε όχι.

Σημείωση: Δεν υπάρχει ταχεία υπηρεσία εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

  • Consular Report of Birth Abroad (CRBA) – $100
  • Όλοι οι Ανήλικοι Αιτούντες – $115

Σημείωση: Δεν υπάρχει υπηρεσία ταχείας έκδοσης εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.