Δήλωση της Γέννησης Παιδιού που γεννήθηκε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και υποβολή αίτησης για το πρώτο διαβατήριό του

Παιδί που γεννήθηκε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών από γονέα ή γονείς – πολίτες των ΗΠΑ δικαιούται να αιτηθεί αμερικανική υπηκοότητα εάν ο γονέας πληροί τις προϋποθέσεις για της ιθαγένειας ΗΠΑ βάσει του Νόμου περί Μετανάστευσης και Υπηκοότητας. Πολίτες των ΗΠΑ που δικαιούνται να αποδώσουν την ιθαγένεια πρέπει να υποβάλουν αίτηση για Consular Report of Birth Abroad (CRBA).

Η αίτηση για CRBA πρέπει να υποβληθεί πριν από τα 18α γενέθλια του παιδιού, και συνιστούμε ιδιαίτερα οι γονείς να υποβάλλουν αίτηση για CRBA το συντομότερο δυνατόν μετά από τη γέννηση του παιδιού.

Το CRBA δεν είναι ταξιδιωτικό έγγραφο. Συνιστούμε να υποβάλετε ταυτόχρονα αίτηση για το Αμερικανικό διαβατήριο του παιδιού σας και για αριθμό κοινωνικής ασφάλισης. Και οι τρεις αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μαζί στο προγραμματισμένο ραντεβού σας. Ακόμα και αν το παιδί σας κατέχει άλλη υπηκοότητα,  πρέπει να εισέρχεται και εξέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες με Αμερικανικό διαβατήριο.