Προσωρινά Διαβατήρια

Εάν προκύψει επείγουσα ανάγκη ταξιδίου και δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για την επεξεργασία ενός Αμερικανικού διαβατηρίου πλήρους ισχύος, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για προσωρινό Αμερικανικό διαβατήριο. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση για διαβατήριο έκτακτης ανάγκης εάν η αίτησή σας για διαβατήριο πλήρους ισχύος εκκρεμεί ακόμα και έχετε επείγον ταξίδι μέσα στις επόμενες 2 εργάσιμες ημέρες.

Απαιτούμενα Έγγραφα

Οι προϋποθέσεις αίτησης, συμπεριλαμβανομένων των τελών, για τα διαβατήρια έκτακτης ανάγκης είναι οι ίδιες με εκείνες για τα διαβατήρια πλήρους ισχύος, εκτός του ότι δεν θα χρειαστεί να παρέχετε φάκελο ταχυμεταφοράς.

Προγραμματισμός Ραντεβού: Πρεσβεία Αθήνας

Εάν το διαβατήριό σας έχει χαθεί ή κλαπεί και έχετε σχεδιάσει να ταξιδέψετε άμεσα, παρακαλούμε καλέστε το Προξενικό Τμήμα στο 210 720 2951 ή στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο AthensAmericanPassports@state.gov για να κανονίσετε για την υποβολή αίτησης για προσωρινό διαβατήριο .

Το αρχικό διαβατήριο κρατείται από τις Ελληνικές Αρχές Θεωρήσεων και Μετανάστευσης ή ξένη Πρεσβεία

Εάν το ισχύον Αμερικανικό διαβατήριό σας κρατείται από τις Ελληνικές Αρχές Θεωρήσεων και Μετανάστευσης ή ξένη Πρεσβεία για επεξεργασία θεωρήσεως και υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ταξιδέψετε, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για προσωρινό διαβατήριo.