Μόνο Ένας Γονέας μπορεί να Παρευρεθεί

Συνιστούμε να είναι παρόντες και οι δύο γονείς στο ραντεβού. Εντούτοις, αναγνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να μην είναι δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις.

Εάν γονέας που έχει την κηδεμονία δεν είναι σε θέση να παρευρεθεί, αυτός/-ή πρέπει να υποβάλει Έντυπο DS-3053 Δήλωσης Συγκατάθεσης θεωρημένο από Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας ή γραφείο ΚΕΠ. Το έντυπο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ (PDF 53 KB). Κατά την κατάθεση του εντύπου DS-3053, αντίγραφο του ίδιου εγγράφου ταυτότητας  που χρησιμοποιήθηκε για τη θεώρηση του εντύπου πρέπει επίσης να προσκομιστεί.

Εναλλακτικά, ο αιτών γονέας μπορεί να προσκομίσει ένα από τα παρακάτω έγγραφα:

  • Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού που αναφέρει μόνο τον αιτούντα γονέα,
  • Απόφαση υιοθεσίας (εάν ο αιτών γονέας είναι ο μόνος γονέας που υιοθετεί),
  • Δικαστική Απόφαση που χορηγεί την αποκλειστική επιμέλεια στον αιτούντα γονέα ((δηλ. ο απών γονέας δεν έχει καμία πρόσβαση στο παιδί. Ενδεχόμενο ταξίδι του παιδιού δεν πρέπει να περιορίζεται από την εν λόγω δικαστική απόφαση),
  • Δικαστική κήρυξη της ανικανότητας του μη αιτούντος γονέα, ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του μη αιτούντος γονέα.