Αντικατάσταση κατεστραμμένου διαβατηρίου

Τα διαβατήρια που είναι κατεστραμμένα ή σε κακή κατάσταση θα πρέπει να αντικαθίστανται, ανεξάρτητα από την υπόλοιπη ισχύ τους, αυτοπροσώπως, μέσω προγραμματισμένου ραντεβού. Για λόγους ασφαλείας, τα φθαρμένα διαβατήρια μπορεί να κρατηθούν την υπηρεσία. Παρακαλούμε σημειώστε ότι το κατεστραμμένο διαβατήριό σας δεν είναι απόδειξη ιθαγένειας ή ταυτότητας. Θα πρέπει να επιδείξετε είτε αποδεικτικό στοιχείο ιθαγένειας και αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας.  Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με αυτό το γραφείο για περισσότερες πληροφορίες.