Τέλη για Δεύτερο Διαβατήριο

Σημείωση: Το τέλος Διαβατηρίου είναι μη επιστρέψιμο είτε το διαβατήριο εκδοθεί είτε όχι.

Σημείωση: Δεν υπάρχει υπηρεσία ταχείας έκδοσης εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Διαβατήριο Ενηλίκου  – $110