Υποβολή αίτησης για Δεύτερο Διαβατήριο

Η έκδοση δεύτερου διαβατηρίου δεν είναι αυτόματη και θα πρέπει να θεωρείται εξαίρεση. Μια αίτηση κρίνεται σε μεμονωμένη βάση και γίνεται αποδεκτή με συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Δεύτερα διαβατήρια μπορούν να εκδοθούν εάν:

  • Απαιτείται διαβατήριο για επιβεβαιωμένο ταξίδι και για ταυτόχρονη υποβολή αίτησης για ξένη θεώρηση (βίζα),
  • Το κύριο διαβατήριο κρατείται από την Ελληνική κυβέρνηση ή ξένη πρεσβεία και ο αιτών έχει προγραμματισμένο ταξίδι, ή/και
  • Ο αιτών έχει προγραμματίσει ταξίδι σε ξένη χώρα η οποία θα αρνηθεί θεώρηση ή είσοδο στον κάτοχο διαβατηρίου που περιέχει επισημάνσεις ή θεωρήσεις που αποδεικνύουν ότι έχει ταξιδέψει σε ορισμένες άλλες χώρες.