Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες για όλες τις εθνικότητες

 1. Πληροφορίες για τέλεση γάμου στην Ελλάδα
 2. Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες για όλες τις εθνικότητες

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ και το Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης είναι ανοιχτά για συμβολαιογραφικά ραντεβού. 

Λόγω κοινωνικών αποστάσεων, είμαστε πολύ περιορισμένοι στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να βρίσκονται στην προξενική μας αίθουσα αναμονής. Όλα τα ραντεβού πρέπει να γίνουν διαδικτυακά.  Εάν δεν βλέπετε  διαθεσιμότητα, αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει όλα τα ραντεβού. Θα πρέπει να παρακολουθείτε τον ιστότοπο για διαθεσιμότητα ραντεβού. ΜΗΝ έρχεστε στην Πρεσβεία ή στο Γενικό Προξενείο χωρίς ραντεβού, καθώς δεν θα γίνετε δεκτοί.

Η άλλη επιλογή σας μπορεί να είναι να προγραμματίσετε ραντεβού με γραφείο του ΚΕΠ για να υπογράψετε το έγγραφό σας και να ζητήσετε Apostille. Ελέγξτε με την υπηρεσία που ζητά το έγγραφο εάν αυτό θα γίνει αποδεκτό. Για επίσημες μεταφράσεις μπορείτε να βρείτε διαπιστευμένο μεταφραστή στο https://metafraseis.services.gov.gr/

================================================== ================================

Οι συμβολαιογραφικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε πολίτες των Η.Π.Α. η πολίτες τρίτων χωρών με έγκυρη ταυτότητα που εκδίδεται από την κυβέρνηση μόνον κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού στο Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και στο Γενικό Προξενείο Θεσσαλονικής.

Tα ραντεβού της Πρεσβείας για αυτήν την υπηρεσία προσφέρονται Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, εκτός από τις ελληνικές και αμερικανικές αργίες. Οι ώρες του προξενείου Θεσσαλονίκης είναι Τρίτη, εκτός από τις ελληνικές και αμερικανικές αργίες. Δεν δεχόμαστε κανέναv χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού.

Μόνο ορισμένα έγγραφα για χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγγραφα για χρήση στην Ελλάδα μπορούν να επικυρωθούν στη Πρεσβεία και το Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης. Συμπληρώστε τα έγγραφα, αλλά ΜΗΝ τα υπογράψετε. Διαβάστε παρακάτω τις οδηγίες για ραντεβού με το Συμβολαιογραφικό τμήμα πριν κλείσετε το ραντεβού σας.

Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες σε  Αμερικανούς και μη υπηκόους με ισχύουσα ταυτότητα, είναι διαθέσιμες

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΥΜΕ

 • Ενορκη δήλωση(affidavit)
 • Ενορκη βεβαίωση για γάμο
 • Πληρεξούσιο
 • Χρηματοοικονομικές και συναλλαγές για ακίνητα
 • Αντίγραφα Αμερικανικών διαβατηρίων
 • Δήλωση συγκατάθεσης για υποβολή αίτησης για Αμερικανικό διαβατήριο
 • Εξαγορά ομολόγων αποταμίευσης από τις ΗΠΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΟΥΜΕ/ΑΠΟΚΤΉΣΟΥΜΕ

 • Επισημείωση της Χάγης (Apostille) σε δημόσια έγγραφα
 • Πιστοποιητικό ταυτότητας (Ταυτοπροσωπία)
 • Aκαδημαϊκά έγγραφα(διπλώματα, βαθμοί)
 • Medallion εγγύηση υπογραφής
 • Πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου, γάμου η διαζυγίου

Προγραμματίστε / ακυρώστε το ραντεβού σας στην Αθήνα
Προγραμματίστε / ακυρώστε το ραντεβού σας στη Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες
 • Υποβολή του εγγράφου σας: Παρακαλείστε να φέρετε όλες τις σελίδες του εγγράφου που επιθυμείτε να επικυρώσετε μη υπογεγραμμένες, στη σωστή σειρά.  Μαρκάρετε κάθε σελίδα, οπου ο Πρόξενος πρέπει να υπογράψει, με ενα post-it ή άλλο δείκτη. Εάν οι σελίδες πρέπει να είναι τοποθετημένες μεταξύ τους, υποδείξτε το με ένα συνδετήρα. Φέρτε οδηγίες από τον παραλήπτη εγγράφων εφόσον υπάρχει.
 • Τι υπογράφω; Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τα περιεχόμενα του εγγράφου σας. Ο συμβολαιογράφος δεν μπορεί να σας το εξηγήσει, να το βάλει σε σειρά η να παράσχει νομικές συμβουλές.
 • Μάρτυρες: Απαγορεύεται στους συμβολαιογράφους και στο προσωπικό της Πρεσβείας να ενεργούν ως μάρτυρες. Εάν το έγγραφό σας απαιτεί μάρτυρες, θα πρέπει να τους φέρετε εσεις. Οι μάρτυρες δεν μπορούν να είναι συγγενείς και χρειάζονται διαβατήριο για να μπουν.
 • Ταυτοποίηση: Φέρτε έγκυρη ταυτότητα που εκδόθηκε από την κυβέρνηση κατά την επίσκεψή σας. Προτιμάται ένα διαβατήριο, αλλά οι εθνικές ταυτότητες και οι άδειες οδηγών είναι αποδεκτές στις περισσότερες περιπτώσεις. Η ταυτότήτα σας πρεπει να είναι σε ισχύ, να περιέχει την υπογραφή σας, φωτογραφία και να είναι ευκρινής.
 • Τέλη: Το τέλος ανά προξενική σφραγίδα με υπογραφή συμβολαιογράφου είναι USD 50 ή το αντίστοιχο σε Ευρώ. Στην Πρεσβεία, τα τέλη μπορούν να καταβληθούν σε μετρητά, ευρώ η δολάρια ΗΠΑ, τραπεζικές επιταγές σε Ευρώ μόνο, στο όνομα της Αμερικανικής Πρεσβείας, η πιστωτική κάρτα. Προσωπικές επιταγές δεν γίνονται δεκτές.

Στο Γενικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν έχει ταμειακή ικανότητα, οι πληρωμές πρέπει να γίνονται μέσω τραπεζικών επιταγών σε ευρώ, στο όνομα της «Αμερικανικής Πρεσβείας»

 • Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε τα έγγραφά σας για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι συμβολαιογραφικές πράξεις που ζητήσατε είναι πλήρεις πριν αναχωρήσετε. Δεν τηρούνται αρχεία για αυτήν την υπηρεσία. Εάν απαιτούνται πρόσθετες συμβολαιογραφικές υπηρεσίες, απαιτείται νέο ραντεβού και καταβολή τέλους (εκτός εάν το έγγραφο εξαιρείται από το νόμο).
 • Για ερωτήσεις σχετικά με την ημερομηνία ραντεβού σας, στείλτε μας email στο AthensAmericanCitizenServices@state.gov
 • Για ερωτήσεις σχετικά με το έγγραφό σας, στείλτε ένα σαρωμένο αντίγραφο ολόκληρου του εγγράφου στο AthensAmericanCitizenServices@state.gov
 • Μπορεί επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε το ελληνικό σύστημα συμβολαιογραφικών υπηρεσιών, κάτι που κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ως πιο βολική και λιγότερο δαπανηρή επιλογή.
 • Το εγγραφό (α) σας ενδέχεται να μπορούν να επικυρωθούν από το τοπικό σας ΚΕΠ και στη συνέχεια να λάβουν σφραγίδα Apostille  από το τοπικό Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σημείωση: Λόγω του αριθμού και της πολυπλοκότητας των εγγράφων που προετοιμάζονται για τους πελάτες, σημειώστε ότι μπορείτε να αναμένετε ότι η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 90 λεπτά, αν και αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των ανθρώπων μπροστά σας και την πολυπλοκότητα των εγγράφων τους.

 Προγραμματίστε / ακυρώστε το ραντεβού σας στην Αθήνα

Προγραμματίστε / ακυρώστε το ραντεβού σας στη Θεσσαλονίκη

 • Ενορκη δήλωση (affidavit)
 • Ενορκη βεβαίωση για γάμο
 • Πληρεξούσιο
 • Χρηματοοικονομικές και συναλλαγές για ακίνητα
 • Αντίγραφα Αμερικανικών διαβατηρίων
 • Δήλωση συγκατάθεσης για υποβολή αίτησης για Αμερικανικό διαβατήριο
 • Εξαγορά ομολόγων αποταμίευσης από τις ΗΠΑ

 Ενορκη δήλωση

Μια ένορκη κατάθεση είναι μια υπεύθυνη δήλωση.  Σας παρακαλούμε να μην υπογράψετε το έντυπο πριν να έρθετε στην πρεσβεία. Θα πρέπει να το υπογράψετε μπροστά από ένα προξενικό υπάλληλο του οποίου ο ρόλος είναι να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του προσώπου που κάνει τη δήλωση.

Παράδειγμα  ένορκης δήλωσης για την Αθήνα

Παράδειγμα ένορκης δήλωσης για την Θεσσαλονίκη

Ενορκη βεβαίωση για γάμο

Σημαντική σημείωση: Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το παρέχει αυτό το έγγραφο  όταν παντρεύεται κάποιος Αμερικανός στην Ελλάδα. Ωστόσο, πρέπει να επικοινωνήσετε με το δημαρχείο όπου θα πραγματοποιηθεί ο γάμος για να επιβεβαιώσετε τις απαιτήσεις, καθώς μπορεί να διαφέρουν σε όλη την Ελλάδα.

Η Υπεύθυνη δήλωση του γάμου πρέπει να συμπληρωθεί στα αγγλικά και στα ελληνικά. Εάν δεν μπορείτε να γράψετε ελληνικά φέρτε τη μετάφραση του πιστοποιητικού γέννησης σας για να συμπληρώσουμε το Ελληνικό κομμάτι της ένορκης δηλωσής σας. Εάν είσασταν παντρεμένος παρακαλούμε προσκομίστε το διαζευκτήριο σας. Μην υπογράψετε το έγγραφο.

Η Ενορκη βεβαίωση για γάμο εκδίδεται μόνο από την Πρεσβεία στην Αθήνα.

Παράδειγμα ένορκη βεβαίωση του γάμου στα αγγλικά

Παράδειγμα ένορκη βεβαίωση του γάμου στα ελληνικά

Πληρεξούσιο

Ένα πληρεξούσιο σας επιτρέπει να ορίσετε κάποιον να αναλάβει νομικές ενέργειες για λογαριασμό σας. Ένα κοινό παράδειγμα αυτού είναι η πληρεξουσιότητα σε άλλον να αγοράσει ή να πωλήσει κάποια ιδιοκτησία στις Ηνωμένες Πολιτείες στο όνομά σας, ενώ είστε στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε για τη συγκεκριμένη γλώσσα ή το περιεχόμενο ενός πληρεξουσίου. Θα πρέπει να  συμβουλευτείτε ένα δικηγόρο πριν έρθετε να υπογράψετε το πληρεξούσιο σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω δείγματα πληρεξουσίου  ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό που σας έχει στείλει ο δικηγόρος σας, η τράπεζα σας κλπ.

Παράδειγμα Πληρεξουσίου για Αθήνα

Παράδειγμα γενικού πληρεξουσίου για Αθήνα

Παράδειγμα Πληρεξουσίου για Θεσσαλονίκη

Παράδειγμα γενικόυ πληρεξουσίου για Θεσσαλονίκη

Χρηματοοικονομικές και συναλλαγές για ακίνητα

Παραδείγματα συμβολαιογραφικών εγγράφων: Έγγραφο επιχορήγησης ή εγγύησης, πωλητήριο, δήλωση για υπογραφή συμβολαίων, στεγαστικό δάνειο, υποθήκη, δήλωση του πωλητή, εντολή μισθώσεως ή εκταμίευσης κλπ.  Μην υπογράψετε το έγγραφο!

Αντίγραφα αμερικανικών διαβατηρίων

Μπορούμε να σας επικυρώσουμε αντίγραφο του Αμερικανικού διαβατηρίου σας η ξένου διαβατηρίου για φορολογικους λόγους .To διαβατήριο προς επικύρωση μπορεί να το φέρει οποιοδήποτε άτομο αρκεί το ραντεβού να είναι στο ονομά του.

Δήλωση συγκατάθεσης για υποβολή αίτησης για Αμερικανικό διαβατήριο

Αν κάνετε αίτηση έκδοση διαβατηρίου για  παιδί κάτω των 16 ετών, και μόνο ο ένας γονέας είναι σε θέση να εμφανιστεί, ο απών γονέας μπορεί να προσκομίσει μια συμβολαιογραφική δήλωση συναίνεσης, έντυπο DS-3053 Statement of Consent, Form DS-3053. Θα πρέπει να παρουσιάσετε ταυτότητα με φωτογραφία οπως το Δίπλωμα οδήγησης ή ξένο διαβατήριο μαζί με το έντυπο DS-3053. Δεν υπάρχει καμία χρέωση για την υπηρεσία αυτή.

Εξαγορά ομολόγων αποταμίευσης από τις ΗΠΑ

 Οι αιτήσεις πληρωμής πρέπει να υπογράφονται παρουσία και να πιστοποιούνται από προξενικό υπάλληλο της Πρεσβείας.

 • Εάν είστε πολίτης των Η.Π.Α., πρέπει να συμπεριλάβετε μια δήλωση πάνω από την υπογραφή σας δηλώνοντας ότι είστε πολίτης των Η.Π.Α. και πρέπει να δώσετε τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισής σας.
 • Εάν δεν είστε πολίτης των ΗΠΑ, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να συμπεριλάβετε το Έντυπο Form W-8BEN.

Πρέπει να φέρετε μαζί σας το κατάλληλο έγγραφο. Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά με τα ομόλογα αποταμίευσης των ΗΠΑ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Department of Treasury’s website (Υπουργείου Οικονομικών).

Προγραμματίστε / ακυρώστε το ραντεβού σας στην Αθήνα

Προγραμματίστε / ακυρώστε το ραντεβού σας στη Θεσσαλονίκη

 • Επισημείωση της Χάγης (Apostille) σε δημόσια έγγραφα
 • Πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου, γάμου η διαζυγίου
 • Πιστοποιητικό ταυτότητας (Ταυτοπροσωπία)
 • Aκαδημαϊκά έγγραφα (διπλώματα, βαθμοί)
 • Medallion εγγύηση υπογραφής

Επισημείωση της Χάγης (Apostille) σε δημόσια έγγραφα

Η Πρεσβεία δεν έχει την εξουσία να επιθέτει το Apostille στα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Apostille πιστοποιεί επίσημα την υπογραφή και τη σφραγίδα του δημόσιου εγγράφου. H υπηρεσία Secretary of State της Πολιτείας που εξέδωσε τα έγγραφα εξουσιοδοτείται να επιθέσει το Apostille.

Κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες σχετικά με επικυρώσεις και το Apostille.

Πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου, γάμου η διαζυγίου

Δεδομένου ότι τα γραφεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (Πρεσβείες των ΗΠΑ) δεν διατηρούν αντίγραφα πιστοποιητικών γέννησης,θανάτου,γάμου η διαζυγίου των ΗΠΑ με λύπη σας δηλώνουμε  ότι το συμβολαιογραφικό τμήμα της πρεσβείας δεν μπορεί να σας παράσχει την υπηρεσία που χρειάζεστε.

Για να αποκτήσετε οποιοδήποτε κρατικό έγγραφο σχετικά με γέννηση, θάνατο, γάμο ή διαζύγιο, μπορείτε να το παραγγείλετε από το the website of the National Center for Health Statistics( Εθνικό Κέντρο Στατιστικής Υγείας) ή μέσω του vitalcheck, ανάλογα με τη Πολιτεία που εξέδωσε το έγγραφό σας.

Πιστοποιητικό Ταυτότητας (Ταυτοπροσωπία)

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ δεν μπορεί να παράσχει επιστολή ή δήλωση σχετικά με τις διαφορές στο όνομά σας όπως εμφανίζονται στα διαβατήρια σας. Μπορούμε να επικυρώσουμε υπεύθυνη δήλωση σας σχετικά με αυτό το θέμα. Ωστόσο, σας συνιστούμε να επαληθεύσετε εάν η Υπηρεσία που ζητά το έγγραφο θα αποδεχθεί την ένορκη δήλωση σας προτού προγραμματίσετε το ραντεβου σας με το συμβολαιογραφικό τμήμα.  Μια πιθανή λύση μπορεί να είναι η έκδοση νέου Αμερικανικου διαβατηρίου με τα δύο ονόματα σας. Στείλτε email στο AthensAmericanPassports@state.gov αν έχετε ερωτήσεις.

Aκαδημαϊκά έγγραφα

Οι Πρεσβείες και τα Προξενεία των ΗΠΑ δεν μπορούν να πιστοποιήσουν αντίγραφα των ακαδημαϊκών διαπιστευτηρίων. Επικοινωνήστε με το εκπαιδευτικό ίδρυμα έκδοσης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες  εδώ.

Medallion εγγύηση υπογραφής

Η συμβολαιογραφική μονάδα της Πρεσβείας δεν μπορεί να επικυρώσει κανένα έγγραφο που απαιτεί εγγύηση υπογραφής Medallion. Σύμφωνα με το νόμο, ένας προξενικός υπάλληλος δεν μπορεί να εκτελέσει, να τροποποιήσει ή να αλλάξει ένα έντυπο εγγύησης υπογραφής Medallion, ακόμη και όταν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δηλώνει ότι θα δεχθεί απλή πιστοποίηση ή αναγνώριση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση υπογραφής Medallion, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Securities and Exchange Commission’s (Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ)

 Προγραμματίστε / ακυρώστε το ραντεβού σας στην Αθήνα

Προγραμματίστε / ακυρώστε το ραντεβού σας στη Θεσσαλονίκη

Θέλω να κλείσω ραντεβου με το συμβολαιογραφικό τμήμα

Κάθε πρόσωπο που χρειάζεται να επικυρώσει ενα έγγραφο πρέπει να προγραμματίσει ένα ηλεκτρονικό ραντεβού. Αρκετά ονόματα μπορούν να εισαχθούν στη φόρμα του ραντεβού την ίδια ημερομηνία και ώρα (μάρτυρες, συν-υπογράφοντες). Δεν δεχόμαστε κανένα χωρις ραντεβού.

Προγραμματίστε / ακυρώστε το ραντεβού σας στην Αθήνα

Προγραμματίστε / ακυρώστε το ραντεβού σας στη Θεσσαλονίκη

Χρειάζομαι μάρτυρες να υπογράψουν στα έγγραφα

Δεν επιτρέπεται στους αμερικανούς προξένους και τους υπαλλήλους της Πρεσβείας να βεβαιώνουν την υπογραφή σας.

Εάν το έγγραφό σας απαιτεί μάρτυρες, πρέπει να φέρετε τους δικούς σας (μαζί με την ταυτότητά τους).

Πριν από την άφιξή σας, βεβαιωθείτε ότι οι μάρτυρες μπορούν πράγματι να υπογράψουν τα έγγραφα. Για παράδειγμα, ορισμένα έγγραφα όπως οι διαθήκες ενδέχεται να μην υπογράφονται από ορισμένα μέλη της οικογένειας.

Προσφέρει η Πρεσβεία μεταφραστικές υπηρεσίες?

Η Πρεσβεία δεν προσφέρει μεταφραστικές υπηρεσίες.

Μπορείτε να ζητήσετε επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών (MFA) στην Αθήνα ή να επικοινωνήσετε με το κοντινότερο ελληνικό προξενείο στις Ηνωμένες Πολιτείες για καθοδήγηση.

Θα παντρευτώ στην Ελλάδα. Τι έντυπα θα χρειαστώ?

Η Αμερικανική Πρεσβεία παρέχει αυτό το γενικό έγγραφο σχετικά με το γάμο στην Ελλάδα. ωστόσο, ΠΡΕΠΕΙ να επικοινωνήσετε με το Δημαρχείο, όπου θα πραγματοποιηθεί ο γάμος, για να επιβεβαιώσετε τις απαιτήσεις τους, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν σε όλη την Ελλάδα.

Τι είναι το Apostille?

To Apostille πιστοποιεί τις σφραγίδες και τις υπογραφές των υπαλλήλων σε δημόσια έγγραφα όπως, πιστοποιητικά γεννήσεως, συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστικές αποφάσεις, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εκδίδεται από δημόσια αρχή, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζονται σε ξένες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες για το Apostille

Είμαι Αμερικανός πολίτης που παντρεύτηκα στην Ελλάδα. Μπορώ να δηλώσω τον γάμο μου στην Πρεσβεία?

 Η Πρεσβεία των Η.Π.Α. δεν καταχωρεί γάμους που εκτελούνται στην Ελλάδα, επειδή οι κανόνες περί γάμου καθορίζονται ανα Πολιτεία.

Θα πρέπει να καταχωρήσετε το γάμο σας στη Πολιτεία όπου θα διαμένετε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελέγξτε με την τοπική πόλη ή το δημαρχείο σας εκ των προτέρων, καθώς οι απαιτήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση και τους τοπικούς νόμους.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το γάμο στο εξωτερικό.

Πως μπορώ να αποκτήσω αντίγραφο του Πιστοποιητικού γέννησης μου απο ΗΠΑ

Μπορείτε να παραγγείλετε το πιστοποιητικό γέννησής σας ή άλλο κρατικό έγγραφο από το Εθνικό Κέντρο Στατιστικής Υγείας (ή μέσω του vitalcheck, ανάλογα με το κράτος που εξέδωσε το έγγραφό σας.

Μπορεί η Πρεσβεία να επικυρώσει η αν ανανεώσει την άδεια οδήγησης μου?

Πρεσβεία δεν μπορεί να πιστοποιήσει την ισχύ της άδειας οδήγησης των Η.Π.Α. ή να την ανανεώσει. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Department of Motor Vehicles  στη Πολιτεία που εξέδωσε την άδεια.

Μπορώ να εκτελέσω μια διαθήκη στην Πρεσβεία;

Ο ρόλος των αξιωματικών του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ σε σχέση με την εκτέλεση των διαθηκών είναι περιορισμένος. Το 22 CFR 92.81 απαγορεύει στους Αμερικανούς προξένους που τελούν χρέη συμβολαιογράφου να γράφουν διαθήκες ή να δέχονται διαθήκη για φύλαξη. Επίσης, απαγορεύεται στους προξένους να υπογράφουν σαν μάρτυρες στις διαθήκες ή να αναζητούν μάρτυρες για πρόσωπο που επιθυμεί να υπογράψει διαθήκη σε Πρεσβεία. Οι πρόξενικοί υπάλληλοι μπορούν, ωστόσο, να επικυρώσουν τις υπογραφές των προσώπων που επιθυμούν να υπογράψουν διαθήκη  και / ή των μαρτύρων σε αυτοεξουσιοδοτικές διαθήκες. Ο υπογράφων την διαθήκη και όλοι οι μάρτυρες  εμφανίζονται μαζί ενώπιον του Προξενικού υπαλλήλου.

Το όνομά μου είναι διαφορετικό στα αμερικανικά και ελληνικά διαβατήριά μου και χρειάζομαι μια επιστολή που να αναφέρει ότι τα ονόματα αναφέρονται στο ίδιο άτομο (Taftoprosopia).

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ δεν μπορεί να παράσχει επιστολή ή δήλωση σχετικά με τις διαφορές στο όνομά σας όπως εμφανίζονται στα διαβατήρια σας. Μπορούμε να επικυρώσουμε την ορκωτή δήλωση σας σχετικά με αυτό το θέμα. Ωστόσο, σας συνιστούμε να επαληθεύσετε εάν η υπηρεσία που ζητεί το έγγραφο θα αποδεχθεί την ένορκη βεβαίωσή σας προτού κλείσετε το ραντεβού σας. Μια πιθανή λύση μπορεί να είναι να ζητήσετε νέο διαβατήριο που να περιλαμβάνει και τα δυό σας ονόματα. Στείλτε email στο AthensPassports@state.gov  αν έχετε ερωτήσεις.

Χρειάζομαι ένα δείγμα πληρεξούσιου

Παράδειγμα Πληρεξουσίου για Αθήνα

Παράδειγμα γενικού πληρεξουσίου για Αθήνα

Παράδειγμα Πληρεξουσίου για Θεσσαλονίκη

Παράδειγμα γενικόυ πληρεξουσίου για Θεσσαλονίκη

Χρειάζομαι να κάνω υπεύθυνη δήλωση.

Παράδειγμα  ένορκης δήλωσης για την Αθήνα

Παράδειγμα ένορκης δήλωσης για την Θεσσαλονίκη