Πληροφορίες για Τέλεση Γάμου στην Ελλάδα

Κριτήρια καταλληλότητας
Πολίτες των ΗΠΑ μπορούν να παντρευτούν στην Ελλάδα με πολιτικό γάμο, με θρησκευτικό γάμο ή και τα δύο. Δεν χρειάζεται να διαμένουν στην Ελλάδα για να παντρευτούν στην Ελλάδα, αλλά η γραφειοκρατική διαδικασία για την απόκτηση του πιστοποιητικού γάμου μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Οι αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτουν άδεια παραμονής. Οι πολίτες των ΗΠΑ μπορούν να μείνουν στην Ελλάδα μέχρι και τρεις μήνες χωρίς άδεια παραμονής. Οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει να λάβουν μια σφραγίδα στο διαβατήριό τους που να δείχνει την ημερομηνία και τον τόπο εισόδου κατά την είσοδο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος Σένγκεν. Χωρίς την κατάλληλη σφραγίδα εισόδου, το ζευγάρι δεν θα επιτρέπεται να παντρευτεί στην Ελλάδα.

Η Άδεια Γάμου
Όταν κανένας εκ των συντρόφων δεν κατοικεί στην Ελλάδα, οι ελληνικές αρχές ζητούν – άδεια γάμου εκδοθείσα από ΗΠΑ. Για να είναι έγκυρη η άδεια γάμου στην Ελλάδα, η Αμερική δεν πρέπει να περιέχει καμία περιοριστική φράση, όπως: «Αυτή η άδεια, ισχύει μόνο για την Κομητεία Χ» ή «. Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στην πολιτεία της Νέας Υόρκης» Εάν αυτές οι περιοριστικές φράσεις δεν μπορούν να αφαιρεθούν, η αρχή έκδοσης πρέπει να τροποποιήσει την άδεια να συμπεριλάβει την ΕΛΛΑΔΑ ως ένα από τα μέρη όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί ο γάμος.

Η άδεια γάμου των Η.Π.Α. πρέπει να φέρει την ειδική πιστοποίηση που ονομάζεται επισημείωση (apostille). H Επισημείωση (apostille) κανονικά παρέχεται από τον Secretary of State στην Πολιτεία όπου το έγγραφο έχει εκδοθεί. https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/apostille-requirements.html
Η άδεια πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένη στα ελληνικά. Μπορείτε να αποκτήσετε τη μετάφραση σε ελληνικό προξενείο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο
Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα.
Εάν ό ένας σύντροφος είναι κάτοικος Ελλάδας, η άδεια γάμου μπορεί να εκδοθεί και για τους δύο συντρόφους απο τον Δήμο που ο κάτοικος διαμένει.
Σε περιπτώσεις που Αμερικανική άδεια γάμου δεν μπορεί να εκδοθεί, κάποιοι δήμοι –συνήθως σε νησιά – εκδίδουν άδειες γάμου για Αμερικανούς υπηκόους,
αλλά συμβουλεύουμε τα ζευγάρια να έρχονται πρώτα σε επαφή με τον τοπικό Δήμο.
Καθως τα απαιτούμενα έγγραφα μπορεί να διαφέρουν ανά τόπο, παρακαλούμε πάντα να έρχεστε σε επαφή με τον Δήμο που σκοπεύετε να
παντρευτείτε για να βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τα σωστά έγγραφα.

Απαιτούμενα έγγραφα
Σημαντική Σημείωση: Όλα τα ξένα έγγραφα, όπως η γέννηση, ο θάνατος, και το πιστοποιητικό διαζυγίου πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά
και να φέρουν την διεθνή πιστοποίηση επισημείωση (apostille).
https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/apostille-requirements.html
Tα Ελληνικά Προξενεία στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν μερικές φορές να παρέχουν επίσημες μεταφράσεις εγγράφων. Για να εξοικονομήσετε χρόνο, ίσως
θέλετε να ερευνήσετε αν το πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης. Αν το ελληνικό προξενείο δεν μπορεί να μεταφράσει τα
έγγραφά σας, τότε η μετάφραση πρέπει να γίνει στο Τμήμα Μετάφρασης του Υπουργείου Εξωτερικών, Αρίωνος 10, Αθήνα, τηλ. 210-328-5712 /
5716/5717/5764.
Με επιπλέον χρέωση, μπορείτε να λάβετε ταχεία υπηρεσία μετάφρασης.

Τα ακόλουθα έγγραφα απαιτούνται για τους πολίτες των ΗΠΑ για να αποκτήσουν ελληνική άδεια γάμου και να παντρευτούν στην Ελλάδα:
1. Ένα διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο
2. Πιστοποιητικό γεννήσεως με επίσημη μετάφραση.
3. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, αποδεικτικά έγγραφα (πιστοποιητικό θανάτου ή τελική / αμετάκλητη απόφαση διαζυγίου) με επίσημη μετάφραση.
4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος γάμου – στα ελληνικά και στα αγγλικά η οποία πρέπει υπογραφεί κατόπιν όρκου ενώπιον προξενικού υπαλλήλου στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα – δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για το γάμο, δηλαδή, κανένα μέρος δεν είναι ακόμα νόμιμα παντρεμένο ή κάτω από την ηλικία 18. Το Προξενικό τμήμα της Αμερικανικής Πρεσβείας επικυρώνει την ένορκη κατάθεση για USD $ 50 ή το ισόποσο σε ευρώ. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατόπιν ραντεβού.
5. Αντίγραφο της ανακοίνωσης γάμου που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα σε τοπική εφημερίδα που προηγείται της αίτησης άδειας γάμου. (Τα ονόματα πρέπει να γράφονται φωνητικά με Έλληνες χαρακτήρες.) Σε πόλεις χωρίς τοπικές εφημερίδες, ο δήμαρχος η ο πρόεδρος της κοινότητας μπορεί να βάλει ανακοίνωση σε τοπικό κτίριο.
ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: John R. Doe, γεννήθηκε στο Fair City, Ιντιάνα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο γιος του Τζέιμς και η Μαρία (το γένος Rice) Doe, και Sally Smith, κόρη του Πέτρου και Susan (το γένος Brown) Smith, γεννήθηκε στη μικρή πόλη, Τεννεσί , Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα παντρευτούν ο ένας τον άλλο στην πόλη της Αθήνας.
6. Ένα χαρτόσημο (paravolo). Το τοπικό Δημαρχείο καθορίζει το ποσό για το χαρτόσημο.

Πολιτικός Γάμος
Για την υποβολή άδειας γάμου, τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο (Demarchio) ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας (Proedros Kinotitos) όπου ο αιτών κατοικεί. Αν και οι δύο εταίροι είναι αλλοδαποί υπήκοοι, ο καθένας υποβάλλει χωριστή σειρά εγγράφων. Οι αρχές εκδίδουν την άδεια γάμου οκτώ ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης και έχει ισχύ για έξι μήνες. Η αστική τελετή μπορεί να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε στην Ελλάδα.
Μετά την παραλαβή της άδειας, οι μέλλοντες έγγαμοι ζητούν από κοινού από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας που επιθυμούν να παντρευτούν. Στην συνέχεια ορίζεται η ημερομηνία για την γαμήλια τελετή. Μερικές αίθουσες της πόλης απαιτούν ένα πρόσθετο τέλος. Το ζευγάρι που σκοπεύει να παντρευτεί πρέπει να μεριμνήσει για δύο μάρτυρες για να παρακολουθήσουν την τελετή του γάμου, ένας από τους οποίους θα ενεργήσει ως διερμηνέας. Οι μάρτυρες θα πρέπει να φέρουν διαβατήριο ή Ελληνική ταυτότητα.

Θρησκευτικός Γάμος
Τα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να παρουσιαστούν στον ιερέα που θα εκτελέσει την θρησκευτική τελετή. Ο ιερέας θα ζητήσει μέσω Αρχιεπισκοπής και θα λάβει την άδεια γάμου. Ο νόμος ορίζει μια περίοδο αναμονής μετά την παραλαβή των εγγράφων από τον ιερέα. Το ελληνικό δίκαιο δεν επιτρέπει γάμους μεταξύ χριστιανών και μη χριστιανών. Κάθε θρησκευτικό δόγμα έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα ακόλουθα εκκλησίες.

Ορθόδοξη Τελετή: Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Τηλ. 210-3352322, Ε-mail: mardi@iaath.gr η τον τοπικό ιερέα της ενορίας σας.

Προτεσταντική Τελετή: American Προτεσταντική Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, Τηλ. 210-645-2583, http://www.standrewsgreece.com/

Ρωμαιοκαθολική Τελετή: Άγιος Διονύσιος Aeropagitus Ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός, Τηλ. 210 362 3603, http://www.cathecclesia.gr/.

Εβραϊκή τελετή: Εβραϊκή Κοινότητα, Τηλ. 210 325 2875/2823/2773, www.athjcom.gr, info@athjcom.gr.

Για ζευγάρια που θα τελέσουν αστικό όσο και θρησκευτικό γάμο
Το ζευγάρι πρέπει να λάβει δύο σετ από τα προαναφερθέντα έγγραφα για να οργανώσει τόσο τον πολιτικό όσο και τον θρησκευτικό γάμο. Το ένα σετ θα δοθεί στο δημαρχείο, όπως εξηγήθηκε παραπάνω. Το άλλο σετ θα δοθεί στον ιερέα.

Δήλωση του γάμου
Οι γάμοι δεν είναι νόμιμοι μέχρι να δηλωθούν, οπότε μην παραλείψετε αυτό το σημαντικό βήμα. Γάμοι Αμερικανών υπηκόων δεν δηλώνονται στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αντ’ αυτού οι γάμοι στην Ελλάδα για να είναι νόμιμοι πρέπει να δηλωθούν στο Ληξιαρχείο (Vital Statistics Office) της πόλης όπου γίνεται ο γάμος. Όλοι οι γάμοι, πολιτικοί ή θρησκευτικοί, θα πρέπει να δηλώνονται εντός 40 ημερών μετά την τελετή. Εγγραφές μετά τις 40 μέρες απαιτούν την καταβολή προστίμου. Οι γάμοι μπορούν να καταχωρηθούν είτε από τους συζύγους, ή δι’ αντιπροσώπου με πληρεξούσιο.

Νομικές εκτιμήσεις
1. Και ο πολιτικός, και ο θρησκευτικός γάμος, θεωρούνται νόμιμοι γάμοι. Δεν είναι απαραίτητο να τελεστούν και οι δύο.
2. Σύμφωνα με το καταστατικό των ΗΠΑ, οι γάμοι που έγιναν στο εξωτερικό σύμφωνα με τους νόμους της χώρας αυτής, γενικά ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3. Ο γάμος μεταξύ ενός Έλληνα και ενός μη-Έλληνα δεν ζητά την απόκτηση ή την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας