Πληροφορίες για τέλεση γάμου στην Ελλάδα

  1. Πληροφορίες για τέλεση γάμου στην Ελλάδα
  2. Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες για όλες τις εθνικότητες

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ: Αυτό το έγγραφο παρέχει γενικές πληροφορίες. Πρέπει να επικοινωνήσετε με το τοπικό Δημαρχείο στην περιοχή που επιθυμείτε να παντρευτείτε για συγκεκριμένες απαιτήσεις.*

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πολίτες των ΗΠΑ μπορούν να παντρευτούν στην Ελλάδα με πολιτικό γάμο, με θρησκευτικό γάμο ή και τα δύο. Δεν χρειάζεται να διαμένουν στην Ελλάδα για να παντρευτούν στην Ελλάδα, αλλά η γραφειοκρατική διαδικασία για την απόκτηση του πιστοποιητικού γάμου μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.
Μπορεί να σας ζητηθεί άδεια γάμου εκδοθείσα απο την Πολιτεία που κατοικείτε στις ΗΠΑ. Θα πρέπει να ερθετε σε επαφή με τον τοπικό Δήμο στην Ελλάδα για να βεβαιωθείτε για τα απαραίτητα έγγραφα πριν κανονίσετε το ταξίδι σας.

Οι αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτουν άδεια παραμονής. Οι πολίτες των ΗΠΑ μπορούν να μείνουν στην Ελλάδα μέχρι και τρεις μήνες χωρίς άδεια παραμονής. Οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει να λάβουν μια σφραγίδα στο διαβατήριό τους που να δείχνει την ημερομηνία και τον τόπο εισόδου κατά την είσοδο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος Σένγκεν. Χωρίς την κατάλληλη σφραγίδα εισόδου, το ζευγάρι δεν θα επιτρέπεται να παντρευτεί στην Ελλάδα.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
Τα έγγραφα που χρειάζεστε και που θα τα βρείτε:

1. Ένα διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο
2. Πιστοποιητικό γεννήσεως με Apostille (για τον σύντροφο που δεν είναι γεννημένος στην Ελλάδα). To Apostille πρέπει να αποκτηθεί απο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορείτε να παραγγείλετε το πιστοποιητικό γέννησής σας ή άλλο κρατικό έγγραφο από το Εθνικό Κέντρο Στατιστικής Υγείας http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm ή μέσω του vitalcheck https://www.vitalchek.com/ ανάλογα με την Πολιτεία που εξέδωσε το έγγραφό σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Apostille διατίθενται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών ΗΠΑ.
3. Εφόσον ισχύει, τα αποστελλόμενα αποδεικτικά στοιχεία (πιστοποιητικό θανάτου ή οριστική / αμετάκλητη απόφαση διαζυγίου) με επίσημη μετάφραση.
4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος γάμου (εάν απαιτείται από το Δημαρχείο όπου παντρεύεστε) στα ελληνικά και αγγλικά η οποία πρέπει να υπογραφεί κατόπιν όρκου ενώπιον προξενικού υπαλλήλου στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Το Προξενικό τμήμα της Αμερικανικής Πρεσβείας επικυρώνει την ένορκη κατάθεση για USD $ 50 ή το ισόποσο σε ευρώ. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατόπιν ραντεβού στο http://athens.usembassy.gov/notaries2.html. Εάν και τα δύο μέρη είναι πολίτες των ΗΠΑ, και οι δύο πρέπει να υπογράψουν μια ένορκη βεβαίωση και να πληρώσουν το τέλος ($ 100 και για τις δύο). Πρέπει να σχεδιάσετε να είστε στην
Αθήνα για τουλάχιστον δύο ημέρες (Τετάρτη και Πέμπτη ή Πέμπτη και Παρασκευή) για να ολοκληρώσετε την απαιτούμενη γραφειοκρατία.
5. Για να χρησιμοποιήσετε την Ένορκη Δήλωση του Γάμου στην Ελλάδα, πρέπει να πιστοποιηθεί από το τμήμα επικυρώσεων του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Για την επικύρωση απαιτείται παράβολο για 30 ευρώ. Συμπληρώστε και εκτυπώστε το παραβόλο https://www.gsis.gr/e-paravolo , πηγαίνετε σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα με το κουπόνι, πληρώστε το τέλος και μεταφέρετε την απόδειξη και την ένορκη βεβαίωση στο τμήμα επικύρωσης. Στην Αθήνα, η διεύθυνση είναι οδός Αρίωνος 10,Μοναστηράκι και είναι ανοιχτά καθημερινά από τις 9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ. στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Δημήτριο, στο Διοικητήριο.
6. Αν ένας από το ζευγάρι είναι Έλληνας πολίτης, απαιτείται αντίγραφο ανακοίνωσης γάμου που δημοσιεύεται στην ελληνική τοπική εφημερίδα και προηγείται της αίτησης άδειας γάμου. Πρέπει να επικοινωνήσετε με το Δημαρχείο η τον προγραμματιστή του γάμου σας για λεπτομέρειες.
7. Παρουσιάστε τα παραπάνω έγγραφα αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο (Δήμαρχο) ή Πρόεδρο της Κοινότητας όπου θα πραγματοποιηθεί ο γάμος.
8. Αν και οι δύο σύζυγοι είναι αλλοδαποί, κάθε ένας υποβάλλει ξεχωριστό σύνολο εγγράφων. Οι αρχές γενικά εκδίδουν την άδεια γάμου οκτώ ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης. Το πιστοποιητικό γάμου ισχύει για έξι μήνες και η πολιτική τελετή μπορεί να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε στην Ελλάδα.
9. Μετά την παραλαβή της άδειας, το ζευγάρι υποβάλλει αίτηση από κοινού στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας όπου επιθυμούν να παντρευτούν. Ο υπάλληλος τότε καθορίζει την ημερομηνία για τη γαμήλια τελετή. Ορισμένες αίθουσες πόλεων απαιτούν πρόσθετη χρέωση. Το ζευγάρι πρέπει να μεριμνήσει για δύο μάρτυρες να παραστούν στη γαμήλια τελετή, εκ των οποίων ένας θα είναι διερμηνέας. Οι μάρτυρες πρέπει να φέρουν διαβατήρια ή ελληνικά δελτία ταυτότητας.

Θρησκευτικός Γάμος – επικοινωνήστε με τον ιερέα!

Eκτός απο τα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να σας ζητηθεί Πιστοποιητικό βάπτισης απο την ενορία της Ορθ. Εκκλησίας στις ΗΠΑ και Πιστοποιητικό πολιτικού γάμου αν έχει προηγηθεί του θρησκευτικού.

1. Ορθόδοξη Τελετή: Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Τηλ. 210-3352322, Ε-mail: mardi@iaath.gr η τον τοπικό ιερέα της ενορίας σας.

2. Προτεσταντική Τελετή: American Προτεσταντική Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, Τηλ. 210- 645-2583, http://www.standrewsgreece.com/

3. Ρωμαιοκαθολική Τελετή: Άγιος Διονύσιος Aeropagitus Ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός, Τηλ. 210 362 3603, http://www.cathecclesia.gr/.

4. Εβραϊκή τελετή: Εβραϊκή Κοινότητα, Τηλ. 210 325 2875/2823/2773, www.athjcom.gr, info@athjcom.gr.

Για ζευγάρια που θα τελέσουν πολιτικό όσο και θρησκευτικό γάμο
Το ζευγάρι πρέπει να λάβει δύο σετ από τα προαναφερθέντα έγγραφα για να οργανώσει τόσο τον πολιτικό όσο και τον θρησκευτικό γάμο. Το ένα σετ θα δοθεί στο δημαρχείο, όπως εξηγήθηκε παραπάνω. Το άλλο σετ θα δοθεί στον ιερέα.

Δήλωση του γάμου
Οι γάμοι δεν είναι νόμιμοι μέχρι να δηλωθούν, οπότε μην παραλείψετε αυτό το σημαντικό βήμα. Γάμοι Αμερικανών υπηκόων δεν δηλώνονται στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αντ’ αυτού οι γάμοι στην Ελλάδα για να είναι νόμιμοι πρέπει να δηλωθούν στο Ληξιαρχείο (Vital Statistics Office) της πόλης όπου γίνεται ο γάμος. Όλοι οι γάμοι, πολιτικοί ή θρησκευτικοί, θα πρέπει να δηλώνονται εντός 40 ημερών μετά την τελετή. Εγγραφές μετά τις 40 μέρες απαιτούν την καταβολή προστίμου. Οι γάμοι μπορούν να καταχωρηθούν είτε από τους συζύγους, ή δι’ αντιπροσώπου με πληρεξούσιο.

Νομικές εκτιμήσεις
1. Και ο πολιτικός, και ο θρησκευτικός γάμος, θεωρούνται νόμιμοι γάμοι. Δεν είναι απαραίτητο να τελεστούν και οι δύο.
2. Σύμφωνα με το καταστατικό των ΗΠΑ, οι γάμοι που έγιναν στο εξωτερικό σύμφωνα με τους νόμους της χώρας αυτής, γενικά ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3. Ο γάμος μεταξύ ενός Έλληνα και ενός μη-Έλληνα δεν ζητά την απόκτηση ή την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας.