Επικοινωνία για Επείγουσα Ανάγκη

  • Ώρες λειτουργίας Δευτέρα – Παρασκευή  8:30 π.μ. to 5:00 μ.μ.
    Τηλέφωνο: (+30) 210-721-2951
    Fax:  (+30) 210-724-5313
    Email:  athensamericancitizenservices@state.gov
  • Για επείγουσα ανάγκη την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα καλέστε στο (+30) 210-721-2951.
  • Για επείγουσα ανάγκη εκτός ωραρίου λειτουργίας καλέστε στο (+30)210-721-2951.  Εάν καλείτε από Αμερική παρακαλούμε καλέστε στο 1-888-407-4747.