Υπηρεσίες Υπηκοότητας/Ιθαγένειας

Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Διαβατηρίων & Ιθαγενείας της Αμερικανικής Πρεσβείας της Αθήνας. Παρέχουμε υπηρεσίες για πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών που κατοικούν στην Ελλάδα. Δεχόμαστε κατόπιν ραντεβού Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί. Το Τμήμα είναι κλειστό για το κοινό στις επίσημες αμερικανικές και ελληνικές αργίες.

Σημείωση:  Δεν παρέχεται υπηρεσία χωρίς ραντεβού για πολίτες των ΗΠΑ σχετική με διαβατήρια, υπηκοότητα ή καταχώρηση γέννησης. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μόνο κατόπιν ραντεβού.

Ποια Υπηρεσία Χρειάζεστε;


Υποβολή Αίτησης για Υπηκοότητας

Εάν σας έχει εκδοθεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω έγγραφα, μπορείτε αμέσως να αρχίσετε την αίτησή σας για το πρώτο αμερικανικό διαβατήριό σας. Εάν δεν έχετε πλέον κανένα από τα έγγραφα αυτά, πρέπει να λάβετε ένα επικυρωμένο αντίγραφο από την Αρχή που το εξέδωσε.

Αμερικανικό Πιστοποιητικό Γέννησης – για επικυρωμένα αντίγραφα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Πολιτεία στην οποία γεννηθήκατε. Το National Center for Health Statistics τηρεί κατάλογο με στοιχεία επικοινωνίας των πολιτειών για τον σκοπό αυτό

Consular Report of Birth Abroad (Έντυπο FS-240) – για επικυρωμένα αντίγραφα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Passport Services Office at the Department of State

Certification of Birth (Έντυπο FS-545 ή DS-1350) – για επικυρωμένα αντίγραφα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Passport Services Office at the Department of State Αμερικανικό Πιστοποιητικό Ιθαγένειας – για επικυρωμένα αντίγραφα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις U.S. Citizenship and Immigration Services

U.S. Naturalization Certificate – για επικυρωμένα αντίγραφα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις U.S. Citizenship and Immigration Services Διαβατήριο του Αμερικανού γονέα σας στο οποίο συμπεριλαμβάνεστε – για αντίγραφο των αρχείων διαβατηρίου των γονέων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Passport Services Office at the Department of State

Μόλις πάρετε στην κατοχή σας ένα από τα παραπάνω έγγραφα, παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες μας για την υποβολή αίτησης για το πρώτο Αμερικανικό διαβατήριό σας.

Εάν γεννηθήκατε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχετε προηγουμένως καταχωρηθεί ως πολίτης των ΗΠΑ και είστε:

  • ηλικίας κάτω των 18 ετών: παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες μας για την αίτηση για Consular Report of Birth Abroad (CRBA)
  • ηλικίας άνω των 18 ετών: θα πρέπει να διαβάσετε τις πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις απόδοσης για να δείτε εάν ο γονέας σας είχε την προαπαιτούμενη φυσική παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες που απαιτείτο από τον νόμο περί ιθαγένειας των ΗΠΑ που ήταν σε ισχύ κατά τον χρόνο εκείνο. Εάν, βάσει των πληροφοριών αυτών, θεωρείτε ότι έχετε δικαίωμα απόκτησης της υπηκοότητας ΗΠΑ, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ και ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες.

Αποποίηση Υπηκοότητας

Απώλεια της Υπηκόοτητας ΗΠΑ

Η απώλεια της υπηκοότητας ΗΠΑ είναι μια σοβαρή και αμετάκλητη πράξη που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Είναι επιτακτικό να κατανοήσετε πλήρως τη φύση των συνεπειών της πριν ζητήσετε Πιστοποιητικό Απώλειας Υπηκοότητας. Εάν αποφασίσετε ότι αυτό είναι που επιθυμείτε να ακολουθήσετε, υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να κάνετε, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού ενός ραντεβού για να έλθετε στην Πρεσβεία να υπογράψετε τη Δήλωση Κατανόησης (Statement of Understanding), το Ερωτηματολόγιο Απώλειας της Υπηκοότητας (Loss of Citizenship Questionnaire) ή/και τον Όρκο Αποποίησης (Oath of Renunciation), ενώπιον Προξένου. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Δήλωση Κατανόησης αναφέρει σαφώς ότι η ενέργεια στην οποία προβαίνετε είναι αμετάκλητη.

Να θυμάστε ότι η αποποίηση υπηκοότητας είναι προσωπικό δικαίωμα και δεν μπορεί ποτέ να ασκηθεί από άλλο πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων των γονέων ή/και των νόμιμων κηδεμόνων).

Εξοικειωθείτε με τις νομικές απαιτήσεις και τις πιθανές πράξεις αποποίησης υπηκοότητας πριν αρχίσετε αυτήν τη διαδικασία. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο δικαίωμά σας να ζητήσετε ένα αρχικό ραντεβού για να συζητήσετε την πιθανή απώλεια υπηκοότητά σας με τον Πρόξενο από το τηλέφωνο ή δια ζώσης. Για ερωτήσεις σχετικά με πιθανές φορολογικές επιπτώσεις και υποχρεώσεις, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων των ΗΠΑ (Internal Revenue Service).

Θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. Αποδεικτικά στοιχεία υπηκοότητας ΗΠΑ (όπως το πιο πρόσφατο αμερικανικό διαβατήριό σας ή αμερικανικό πιστοποιητικό γέννησης, εάν δεν κατέχετε το αμερικανικό διαβατήριό σας,
  2. Consular Report of Birth από Αμερικανικό Προξενείο, εάν υπάρχει,
  3. Όλα τα ισχύοντα ξένα διαβατήρια,
  4. Πιστοποιητικά Πολιτογράφησης για οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, εφόσον υπάρχουν,
  5. Πιστοποιητικά Υπηκοότητας για οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, εφόσον υπάρχουν,
  6. Αποδεικτικά στοιχεία οποιωνδήποτε αλλαγών ονόματος, εάν υπάρχουν (παραδείγματος χάριν πιστοποιητικά γάμου ή διαζυγίου, δικαστικές αποφάσεις ή πράξεις αλλαγής ονόματος),

Συμπληρωμένο έντυπο DS-4079 – κατεβάστε το έντυπο από τον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών εδώ

Θα απαιτηθεί να καταβάλετε ένα μη επιστρέψιμο τέλος $2.350 ή την ισοτιμία του σε ευρώ.

Αμερικανικοί Πολίτες που επιθυμούν να αποποιηθούν την  υπηκοότητας ΗΠΑ ή έχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό πρέπει να επικοινωνήσουν με την Πρεσβεία ή το Προξενείο των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για τον τόπο κατοικίας τους.

Αμερικανικοί πολίτες που κατοικούν στην Ελλάδα πρέπει να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Πρεσβεία στο AthensAmericanPassports@state.gov για περισσότερες πληροφορίες.

Τα ραντεβού προγραμματίζονται περίπου έναν μήνα εκ των προτέρων, με σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε ζητήστε ραντεβού μόνο εάν είστε σε θέση να παρευρεθείτε.

Την ημέρα του ραντεβού σας, θα συναντηθείτε με τον Πρόξενο και σας θα δοθεί μια ακόμα ευκαιρία να διαβάσετε τη Δήλωση Κατανόησης πριν δώσετε τον Όρκο Παραίτησης ή υπογράψετε το ερωτηματολόγιο DS-4079. Ο ολοκληρωμένος φάκελός σας θα σταλεί στο Υπουργείο Εξωτερικών για έλεγχο και έγκριση. Εάν εγκριθεί, η ημερομηνία αποποίησης θα καθοριστεί κατά περίπτωση. Στιςπεριπτώσεις αποποίησης, το Πιστοποιητικό Απώλειας Υπηκοότητας θα φέρει την ημερομηνία που δόθηκε ο Όρκος Παραίτησης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί.