Ημέρα των Προέδρων 2021

10 Φεβρουαρίου, 2021 Αθήvα — Η Αμερικαvική Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα στηv Αθήvα, το Γενικό Πρoξεvείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 λόγω τoυ εoρτασμoύ της Ημέρας των Προέδρων. Διαβάστε Περισσότερα»
Περισσότερα αποτελέσματα ∨