Η DFC δεσμεύει 125 εκατομμύρια δολάρια για την εκσυγχρονισμό των Ναυπηγείων της Ελευσίνας