Προσλαμβάνουμε Προσωπικό! Γίνετε μέρος της Ομάδα μας – Ενημέρωση 9 Ιουλίου

Θα θέλατε να εργαστείτε στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα;
Αν ναι, μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας στο https://gr.usembassy.gov/embassy-consulate/jobs/  όπου ανακοινώνουμε εκ νέου τις θέσεις εργασίας

Athens 2020-18-R Electrician στο τμήμα Facilities (Εγκαταστάσεις). H θέση είναι ανοικτή μόνο για Αμερικανούς Πολίτες. Η ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων για την θέση αυτή λήγει στις 10 Ιουλίου, 2020.

Vacancy Announcement: Athens-2020-20-R Heating, Ventilation and Air Conditioning Mechanic (HVAC) στο τμήμα Facilities (Εγκαταστάσεις). Η θέση είναι ανοικτή μόνο Αμερικανούς πολίτεςΗ ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων για την θέση αυτή λήγει στις 22 Ιουλίου, 2020.

Όσοι ήδη έχουν υποβάλλει αιτήση για τις  παραπάνω θέσεις, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου, εκτός εάν χρειάζεται να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες.