Προσλαμβάνουμε Προσωπικό! Γίνετε μέρος της Ομάδα μας – Ενημέρωση 6 Απριλίου, 2021

Θα θέλατε να εργαστείτε στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα;
Αν ναι, μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας στο https://gr.usembassy.gov/embassy-consulate/jobs/  όπου ανακοινώνουμε τις θέσεις εργασίας.

Electrician
Announcement Number, Athens-2021-10
Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση / Διευκρίνιση: Μόνο Αμερικανοί πολίτες

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ: Ο υπεύθυνος της θέσης αυτής αναφέρει στον Διευθυντή του Τεχνικού Τμήματος. Ο υπεύθυνος της θέσης θα εργάζεται ως Τεχνικός Ηλεκτρικών Ελέγχων για την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών συντήρησης και επισκευής σε όλο τον Χώρο CAA και LAA της Νέας Πρεσβείας Compound / (NEC) σε κρίσιμα και μη κρίσιμα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο λειτουργικό / κτίριο γραφείων, σύνθετα βοηθητικά κτίρια και κτίρια κατοικιών, πάνω και κάτω από το έδαφος, υποδομές αναψυχής, και άλλες ιδιοκτησίες / μισθωμένα ακίνητα.

Ημερομηνία λήξης αιτήσεων για υποψηφιότητα: 21 Απριλίου, 2021

Περισσότερες θέσεις εργασίας