Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δεν συλλέγουμε καμία προσωπική πληροφορία (Προσωπικά Ταυτοποιήσιμη Πληροφορία – Personally Identifiable Information (PII)) σχετικά με το άτομό σας κατά τις επισκέψεις σας στο Δικτυακό τόπο μας, εκτός και αν επιλέξετε ο ίδιος να παράσχετε τις εν λόγω πληροφορίες σ’ εμάς. Η αποστολή Προσωπικά Ταυτοποιήσιμων Πληροφοριών μέσω του Δικτυακού τόπου μας είναι προαιρετική, ωστόσο με την εν λόγω αποστολή δίνετε την άδειά σας προκειμένου οι πληροφορίες αυτές να χρησιμοποιηθούν για το δηλούμενο σκοπό. Η από μέρους σας μη υποβολή ορισμένων πληροφοριών δύναται να συνεπάγεται την αδυναμία μας να σας παράσχουμε την υπηρεσία που επιθυμείτε. Εάν επιλέξετε να υποβάλετε Προσωπικά Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες σε ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, μέσω μεθόδων όπως η συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας ή η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email), θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για να σας παράσχουμε τις πληροφορίες ή την υπηρεσία που ζητήσατε ή για να απαντήσουμε στο μήνυμά σας. Οι πληροφορίες που ενδέχεται να λάβουμε από εσάς ποικίλλουν αναλόγως με τη δραστηριότητά σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στο Δικτυακό τόπο μας.

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε αυτόματα το όνομα του χώρου (domain) από τον οποίο αποκτήσατε πρόσβαση στο Διαδίκτυο (.com, .edu, κλπ.), την ημερομηνία και ώρα που επισκεφθήκατε το Δικτυακό τόπο μας και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Διαδικτυακού τόπου (π.χ., μηχανή αναζήτησης ή σελίδα που παραπέμπει στο Δικτυακό τόπο μας) από τον οποίο καταλήξατε στο Δικτυακό τόπο μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε προκειμένου να μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών στις διαφορετικές σελίδες του Δικτυακού τόπου μας και για να καταστήσουμε το Δικτυακό τόπο μας χρησιμότερο σε επισκέπτες όπως εσείς.

Εάν μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα

Μπορείτε να επιλέξετε να μας αποστείλετε προσωπικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την υποβολή σχολίων ή ερωτήσεων. Χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε ή για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Ορισμένες φορές προωθούμε το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, οι οποίες ενδέχεται να είναι σε θέση να σας βοηθήσουν αποτελεσματικότερα. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις νομίμων ερευνών από αρμόδιες αρχές στα πλαίσια της επιβολής του νόμου, δεν κοινοποιούμε τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα σε κανέναν εξωτερικό οργανισμό.

Δικτυακοί Τόποι και Εφαρμογές Τρίτων

Συνδεόμαστε με δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης και με άλλου είδους δικτυακούς τόπους τρίτων. Χρησιμοποιούμε τους δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης για την αλληλεπίδρασή μας με το αλλοδαπό κοινό και για την άσκηση δημόσιας διπλωματίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δικτυακοί τόποι κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται για τη δημοσίευση εκδηλώσεων της πρεσβείας και για την επικοινωνία με μέλη του κοινού. Χρησιμοποιούμε επίσης τεχνολογίες Διαδικτυακών μετρήσεων και παραμετροποίησης/εξατομίκευσης προκειμένου να μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών στους Δικτυακούς τόπους μας και τα διάφορα τμήματα αυτών, καθώς και για να καταστήσουμε τον Δικτυακό τόπο μας χρησιμότερο στους επισκέπτες του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εφαρμογές τρίτων ενδέχεται να ζητήσουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και γεωγραφική θέση με σκοπό την καταχώριση λογαριασμού. Δεν χρησιμοποιούμε Διαδικτυακούς τόπους τρίτων για να ζητήσουμε και να συλλέξουμε Προσωπικά Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες από φυσικά πρόσωπα. Δεν συλλέγουμε ούτε αποθηκεύουμε Προσωπικά Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες που έχουν συλλέξει Διαδικτυακοί τόποι τρίτων, και καμία Προσωπικά Ταυτοποιήσιμη Πληροφορία δεν θα κοινοποιηθεί, πωληθεί ή διαβιβασθεί σε κανέναν απολύτως φορέα εκτός του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, εκτός και αν αυτό απαιτείται από το νόμο ή στα πλαίσια επιβολής του νόμου.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διαφόρων ειδών Διαδικτυακές έρευνες (surveys) για να συλλέξουμε γνώμες και απόψεις από τυχαίο δείγμα επισκεπτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προβαίνει πρωτίστως και σε διαρκή βάση σε Διαδικτυακή έρευνα με σκοπό τη λήψη απόψεων και δεδομένων αναφορικά με την ικανοποίηση των επισκεπτών των ιστοσελίδων μας, χρησιμοποιώντας το Δείκτη Ικανοποίησης Αμερικανών Πελατών (American Customer Satisfaction Index (ACSI)) της ForeSee Results. Η έρευνα αυτή δεν συλλέγει Προσωπικά Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες. Παρά το γεγονός ότι η πρόσκληση για τη συμμετοχή στην έρευνα εμφανίζεται στην οθόνη τυχαίου δείγματος επισκεπτών, η έρευνα δεν διεξάγεται στο σύνολο των δικτυακών τόπων της πρεσβείας και η συμμετοχή σ’ αυτήν είναι προαιρετική. Εάν αρνηθείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα, θα εξακολουθήσετε να έχετε πρόσβαση στους ίδιους ακριβώς πόρους και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο μας όπως και οι επισκέπτες που δέχονται να συμμετάσχουν. Στις αναφορές της έρευνας έχουν πρόσβαση μόνο οι διαχειριστές των Δικτυακών τόπων μας  και τα λοιπά μέλη του καθορισμένου προσωπικού που χρειάζονται τις πληροφορίες αυτές για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και άλλες, χρονικά περιορισμένες έρευνες, για συγκεκριμένους σκοπούς οι οποίοι θα επεξηγούνται κατά τον χρόνο της δημοσίευσής των ερευνών αυτών.

Πληροφορίες που συλλέγονται για Ιχνηλάτηση και Παραμετροποίηση/Εξατομίκευση Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μεταφέρονται από έναν δικτυακό τόπο στον υπολογιστή σας έτσι ώστε ο δικτυακός τόπος να θυμάται συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την επίσκεψή σας εκεί για όσο παραμένετε συνδεδεμένος. Κανένας άλλος Διαδικτυακός τόπος δεν μπορεί να ζητήσει τα συγκεκριμένα cookies, ενώ ο υπολογιστής σας αποστέλλει τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί σ’ αυτά μόνο στον δικτυακό τόπο που τα παρείχε. Υπάρχουν δυο ειδών cookies:

  • Session cookies (Προσωρινά cookies): Διαρκούν όσο παραμένει ανοιχτό το πρόγραμμα φυλλομέτρησής σας (web browser) και διαγράφονται όταν το κλείσετε. Οι δικτυακοί τόποι ενδέχεται να χρησιμοποιούν session cookies για τεχνικούς λόγους, όπως η παροχή καλύτερης πλοήγησης εντός του δικτυακού τόπου ή η προσαρμογή των προτιμήσεών σας για την αλληλεπίδρασή σας με τη συγκεκριμένη Διαδικτυακή τοποθεσία.
  • Persistent cookies (Μόνιμα cookies): Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη για να είναι δυνατόν να καθοριστεί ποιοι από τους χρήστες του δικτυακού τόπου τον επισκέπτονται για πρώτη φορά και ποιοι τον έχουν επισκεφθεί ξανά· στην περίπτωση των τελευταίων, τα cookies χρησιμοποιούνται για να αποτρέψουν την επανάληψη της εμφάνισης της πρόσκλησης για τη συμμετοχή στην έρευνα ικανοποίησης της ForeSee.

Εάν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση προσωρινών ή μόνιμων cookies στον υπολογιστή σας, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα φυλλομέτρησής σας έτσι ώστε να αποτρέπει την αποθήκευσή τους. Θα εξακολουθήσετε να έχετε πρόσβαση σε όλους τους πόρους και τις πληροφορίες των Ιστοσελίδων μας, ωστόσο ο αποκλεισμός των cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία ορισμένων δικτυακών τόπων. Θα πρέπει να θυμάστε ότι ο αποκλεισμός των cookies από το πρόγραμμα φυλλομέτρησής σας θα επηρεάσει επίσης τη χρήση των cookies σε κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε.

Σύνδεσμοι προς Εξωτερικούς Διαδικτυακούς Τόπους

Ο Δικτυακός τόπος μας περιλαμβάνει συνδέσμους σε άλλες πρεσβείες, υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και διακρατικούς οργανισμούς, καθώς και προς ιδιωτικούς οργανισμούς στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλα κράτη. Κάθε φορά που ακολουθείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο προς άλλον δικτυακό τόπο, η επίσκεψή σας στον Δικτυακό τόπο μας διακόπτεται και πλέον υπόκεισθε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του νέου δικτυακού τόπου.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή πλήρους και ακριβούς πληροφόρησης. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη απουσία σφαλμάτων. Αναφορικά με τα έγγραφα και τις πληροφορίες του παρόντος Δικτυακού τόπου, ούτε η πρεσβεία ούτε οι υπάλληλοι ή οι ανάδοχοί της προβαίνουν σε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας προς ορισμένο σκοπό, αναφορικά με τα έγγραφα που διατίθενται στον παρόντα Δικτυακό τόπο. Επιπροσθέτως, η πρεσβεία δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως νομική ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, διαδικασίας ή προϊόντος που κοινοποιείται στον παρόντα Δικτυακό τόπο και δεν δηλώνει ότι η χρήση της εν λόγω πληροφορίας, διαδικασίας ή προϊόντος δεν παραβιάζει ιδιωτικά δικαιώματα.

Για λόγους ασφαλείας του Δικτυακού τόπου και για τη διασφάλιση ότι η παρούσα υπηρεσία θα παραμένει διαθέσιμη για το σύνολο των χρηστών, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χρησιμοποιεί προγράμματα λογισμικού για την παρακολούθηση της κίνησης του δικτύου με σκοπό τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων προσπαθειών φόρτωσης ή αλλοίωσης πληροφοριών ή πρόκλησης ζημίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι μη εξουσιοδοτημένες απόπειρες φόρτωσης ή μεταβολής των πληροφοριών που παρέχονται από την παρούσα υπηρεσία απαγορεύονται αυστηρά και ενδέχεται να εμπίπτουν στην κατηγορία των αξιόποινων πράξεων δυνάμει του Αμερικανικού  Νόμου του 1986 περί Ηλεκτρονικής Απάτης και Κατάχρησης (Computer Fraud and Abuse Act of 1986). Οι πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια νομίμων ερευνών των αρμοδίων αρχών για την επιβολή του νόμου. Με εξαίρεση τους ανωτέρω σκοπούς, καμία άλλη προσπάθεια δεν καταβάλλεται για την ταυτοποίηση μεμονωμένων χρηστών ή της συνήθους συμπεριφοράς τους κατά την πλοήγηση. Οι μη εξουσιοδοτημένες απόπειρες φόρτωσης και/ή αλλοίωσης πληροφοριών που περιέχονται στους παρόντες Δικτυακούς τόπους απαγορεύονται αυστηρά και υπόκεινται σε δίωξη δυνάμει του Αμερικανικού Νόμου του 1986 περί Ηλεκτρονικής Απάτης και Κατάχρησης (Computer Fraud and Abuse Act of 1986) και του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, Τίτλος 18, Άρθρα 1001 και 1030 (Title 18 U.S.C. Sec.1001 and 1030).

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Δε συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες για το άτομο σας όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο της Αμερικανικής Πρεσβείας εκτός εάν επιλέξετε να μας παρέχετε οι ίδιοι αυτές τις πληροφορίες.  Ωστόσο, συλλέγουμε αυτόματα και καταγράφουμε το όνομα  της διεύθυνσης (domain name) σας , την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στην σελίδα μας όπως επίσης και το εργαλείο αναζήτησης από το οποίο έγινε η ανεύρεση της σελίδας μας.  Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών γίνεται για την καταμέτρηση των επισκεπτών σε διάφορες ιστοσελίδες του δικτυακού μας τόπου με σκόπο να μας βοηθήσει  να το κάνουμε πιο χρήσιμο για τους επισκέπτες μας.

Αν μας στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (Ε-mail)

Εάν επιλέξετε να μας δώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος για να μας στείλετε κάποια παρατήρηση ή για να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες είτε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, είτε για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας.  Σε κάποιες περιπτώσεις  προωθούμε το μήνυμα σας σε άλλες αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες που ίσως θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν καλύτερα.  Εκτός από επίσημες έρευνες για την επιβολή του νόμου, άλλες υπηρεσίες δε έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο.

Συνδέσεις σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός μας τόπος έχει πολλές συνδέσεις σε άλλους αμερικανικούς κυβερνητικές υπηρεσίες, πρεσβείες, πολυμερείς οργανισμούς και ιδιωτικούς οργανισμούς στην Αμερική και σε άλλες χώρες.  Όταν συνδέεστε  με άλλον δικτυακό τόπο μέσω κάποιας ιστοσελίδας μας, δε βρίσκεστε πλέον στον δικτυακό τόπο της Αμερικανικής Πρεσβείας επομένως ακολουθείτε τους όρους χρήσης της σελίδας που συνδεθήκατε.

Όσον αφορά τα έγγραφα και τις πληροφορίες που υπάρχουν σ’αυτόν τον ιστότοπο, ούτε η πρεσβεία, ούτε το προσωπικό της ή οι συνεργαζόμενοι επί συμβάσει μ’αυτήν παρέχουν κάποια εγγύηση άμεσα ή έμμεσα, συμπεριλαμβανομένων και των εγγυήσεων εμπορικής υφής και καταλληλότητας για έναν συγκεκριμμένο σκοπό σε σχέση με τα έγγραφα που υπάρχουν σ’αυτόν τον ιστότοπο. Επιπροσθέτως, η πρεσβεία δεν αναλαμβάνει καμμία νομική ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την χρησιμότητα οποιονδήποτε πληροφοριών, προϊόντος, ή διαδικασίας που γνωστοποιείται στο παρόν έγγραφο και δεν ισχυρίζεται ότι η χρήση των πληροφοριών αυτού του είδους , του προϊόντος, ή η διαδικασία δε θα παραβίαζε ιδιωτικά δικαιώματα.

Για λόγους ασφαλείας του δικτυακού τόπου και για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες, το Στέιτ Ντηπάρτμεντ χρησιμοποιεί λογισμικό πρόγραμμα για την καταγραφή της διακίνησης στο δίκτυο ώστε να εντοπίσει αυθαίρετες προσπάθειες παροχής πληροφοριών ή αλλοίωσης πληροφοριών ή πρόκλησης φθοράς.  Αυθαίρετες προσπάθειες παροχής πληροφοριών ή αλλοίωσης πληροφοριών στην υπηρεσία αυτή απαγορεύονται αυστηρά και είναι αξιόποινες σύμφωνα με τον νόμο Ηλεκτρονικής Απάτης και Κατάχρησης του 1986.  Η πληροφορία επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επίσημες νομικές έρευνες.  Εκτός από τους παραπάνω λόγους, δε γίνονται επιπλέον προσπάθειες για την εντόπιση χρηστών ή τον τρόπο διαχείρισης των πληροφοριών. Αυθαίρετες προσπάθειες παροχής πληροφοριών και/ή αλλοίωσης πληροφοριών σ’αυτές τις ιστοσελίδες απαγορεύονται αυστηρά και υπόκεινται σε ποινική δίωξη σύμφωνα με τον νόμο Ηλεκτρονικής Απάτης και Κατάχρησης του 1986 και τον Τίτλο 18 του Αμερικανικού Κώδικα (U.S.C.), Παράγραφοι 1001 και 1030.