Επίσημες Αναφορές

Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 2022

 Έκθεση για τη Διακίνηση και Εμπορία Ανθρώπων στην Ελλάδα 2023