Επίσημες Αναφορές

Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 2017

 Έκθεση για τη Διακίνηση και Εμπορία Ανθρώπων στην Ελλάδα 2018

Διεθνείς Θρησκευτικές Ελευθερίες 2017