Επίσημες Αναφορές

Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 2018

 Έκθεση για τη Διακίνηση και Εμπορία Ανθρώπων στην Ελλάδα 2019

Διεθνείς Θρησκευτικές Ελευθερίες 2018