Επίσημες Αναφορές

Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 2016

 Έκθεση για τη Διακίνηση και Εμπορία Ανθρώπων στην Ελλάδα 2017

Διεθνείς Θρησκευτικές Ελευθερίες 2016