Επίσκεψη κλιμακίου του Προξενείου της Αμερικανικής Πρεσβείας στη Χίο στις 22 Μαΐου, 2019

Demonstration Alert Messages for US citizens

Προσκαλούμε τους κατοίκους της Χίου σε συνάντηση με εκπροσώπους του Προξενείου, του Μεταναστευτικού Τμήματος και του Γραφείου Συντάξεων της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα την Τετάρτη, 22 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Πρόξενος θα δεχθεί αιτήσεις για διαβατήρια, θα καταγράψει τη γέννηση παιδιών που γεννήθηκαν εκτός Η.Π.Α. των οποίων ο γονιός/οι γονείς είναι Αμερικανοί πολίτες και θα προσφέρει περιορισμένες συμβολαιογραφικές πράξεις.

Εκπρόσωπος του Γραφείου Μετανάστευσης (USCIS) θα απαντήσει σε ερωτήσεις την Τετάρτη, 22 Μαΐου από 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. σχετικά με θέματα μετανάστευσης και θα δέχεται αιτήσεις από Αμερικανούς υπηκόους για συγγενείς Α’ βαθμού που επιθυμούν να μεταναστεύσουν στις Η.Π.Α.  Δεν απαιτείται ραντεβού.

Εκπρόσωπος του Γραφείου Συντάξεων θα δεχτεί ερωτήσεις σχετικά με συνταξιοδοτικά θέματα την Τετάρτη, 22 Μαΐου από 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.  Δεν απαιτείται ραντεβού.

Τμήμα Διαβατηρίων και Ιθαγενείας Οι υπηρεσίες θα προσφέρονται την Τετάρτη, 22 Μαΐου από 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού. Για  πληροφορίες σχετικά με υπηκοότητα και διαβατήρια απευθυνθείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Athensamericanpassports@state.gov ή τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 210-720-2464 και 210-720-2494, Πέμπτη, από 2:00 μ.μ. – 4:00 μ.μ.

–        Σχετικές οδηγίες αναφορικά με τα τα απαιτούμενα έγγραφα για την ανανέωση διαβατηρίων υπάρχουν στην ιστοσελίδα:  https://gr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/passports/ . Η αιτήση DS-11 θα πρέπει είναι συμπληρωμένη ηλεκρονικά και εκτυπωμένη εκ των προτέρων ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://pptform.state.gov/.

–        Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση DS-2029 για την δήλωση γέννησης παιδιών που γεννήθηκαν εκτός Η.Π.Α. των οποίων ο γονιός/οι γονείς είναι Αμερικανοί πολίτες. Σχετικές οδηγίες αναφορικά με τα απαιτούμενα έγγραφα υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://gr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/passports/first-passport-child-born-outside-u-s/qualify-pass-citizenship/.

–        Να έχετε τα πρωτότυπα έγγραφα μαζί σας και φωτοτυπίες αυτών π.χ. ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως ή γάμου, διαβατήρια, ταυτότητες κ.α.

–        Βεβαιωθείτε ότι τα πιστοποιητικά που δεν είναι στην αγγλική γλώσσα να είναι μεταφρασμένα στα αγγλικά.

–        Τα τέλη έκδοσης διαβατηρίου, συμβολαιογραφικών πράξεων και μεταναστευτικής βίζας θα πληρώνονται μόνο με τραπεζική επιταγή σε Ευρώ,  πληρωτέα στην Αμερικανική Πρεσβεία.  Επιταγές γίνονται δεκτές  μόνο από τις ακόλουθες τράπεζες:  Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Γενική Ταχυδρομική, AlphaBank, AtticaBank, Citibank, HSBC, Eurobank.  Η Πρεσβεία δεν δέχεται προσωπικές επιταγές.  Για πολλαπλές αιτήσεις, αρκεί μια τραπεζική επιταγή.   Οι χρεώσεις για την έκδοση διαβατηρίων και συμβολαιογραφικών πράξεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://gr.usembassy.gov/uscitizenservices/passports/fees/.

–        Παρακαλούμε όπως στείλετε την αίτησή DS-82 στην Πρεσβεία στην Αθήνα, εάν πληρείτε τις προϋποθέσεις για να ανανεώσετε το διαβατήριο σας ταχυδρομικώς. Σχετικές οδηγίες  https://gr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/passports/renewing-adult-passport/.

Τα καινούργια διαβατήρια θα αποσταλούν σε περίπου 4 εβδομάδες από την ημερομηνία του ραντεβού σας.

Τμήμα Επικυρώσεων  Για επικυρώσεις εγγράφων απευθυνθείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου AthensAmericanCitizenServices@state.gov

Τμήμα Συντάξεων  Για να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Συντάξεων, απευθυνθείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου https://gr.usembassy.gov/uscitizenservices/socialsecurity/fbuinquiryform/ ή καλέστε στα τηλέφωνα 210-720-2426, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9:30 π.μ. – 11:30 π.μ.

Γραφείο Μετανάστευσης Για πληροφορίες σχετικά με μετανάστευση στις Η.Π.Α. απευθυνθείτε  στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου USCIS.Athens@uscis.dhs.gov  ή στα τηλέφωνα  210-720-2404 και 210-720-2405, Δευτέρα –  Παρασκευή, από τις 8:30 π.μ. – 5:00 μ.μ.