Εορτασμός Juneteenth, 20 Ιουνίου, 2022

People take part in a car parade to mark Juneteenth on Saturday, June 19, 2021, in Inglewood, Calif. (AP Photo/Ringo H.W. Chiu)

Αθήvα, 17 Ιουνίου, 2022: Η Αμερικανική Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα στηv Aθήvα, το Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα Αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022 λόγω τoυ Juneteenth.