Βίζες

Το Αμερικανικό Γενικό Προξενείο στην Θεσσαλονίκη δεν εκδίδει βίζες. Για όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Αμερική υπάρχουν όλες οι σχετικές οδηγίες και τα βοηθητικά έντυπα για την διαδικασία έκδοσης ταξιδιωτικής βίζας στην σχετική ιστοσελίδα της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα.