Αξιωματούχοι της Πρεσβείας

  • Yuri Arthur, Σύμβουλος Εμπορικών Υποθέσεων
  • Elizabeth K. Lee, Γενικός Πρόξενος
  • Kristin M. Roberts, Υπεύθυνη Δημοσίων και Μορφωτικών Υποθέσεων
  • Torrey Goad, Ακόλουθος Τύπου
  • James M. Morris, Σύμβουλος Πολιτικών Υποθέσεων
  • Erik Holmgren, Σύμβουλος Οικονομικών Υποθέσεων