Αξιωματούχοι της Πρεσβείας

  • Κeith Silver, Σύμβουλος Εμπορικών Υποθέσεων
  • Gregory W. Pfleger, Jr., Γενικός Πρόξενος
  • Cynthia Harvey, Υπεύθυνη Δημοσίων και Μορφωτικών Υποθέσεων
  • Eshel William Murad, Ακόλουθος Τύπου
  • Michele Siders, Σύμβουλος Πολιτικών Υποθέσεων
  • Chip Laitinen, Σύμβουλος Οικονομικών Υποθέσεων