Αξιωματούχοι της Πρεσβείας

  • Yuri Arthur, Σύμβουλος Εμπορικών Υποθέσεων
  • Jerrier (Jerry) Ismail, Γενικός Πρόξενος
  • Kristin M. Roberts, Υπεύθυνη Δημοσίων και Μορφωτικών Υποθέσεων
  • Catherine Mathes, Ακόλουθος Τύπου
  • James M. Morris, Σύμβουλος Πολιτικών Υποθέσεων
  • Erik Holmgren, Σύμβουλος Οικονομικών Υποθέσεων