Πρεσβεία και Προξενείο

Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 91
101 60 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 721 2951

Πληροφορίες για την Πρεσβεία

Αμερικανικό Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη

Τσιμισκή 43, 7ος όροφος
546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: +30 2310 242 905, 6, 7

Πληροφορίες για το Προξενείο