ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  2. Πληροφορίες για τέλεση γάμου στην Ελλάδα

Αυτό το έγγραφο παρέχει γενικές πληροφορίες. Πρέπει να επικοινωνήσετε με το τοπικό Δημαρχείο στην περιοχή που επιθυμείτε να παντρευτείτε για συγκεκριμένες απαιτήσεις.