Πρόγραμμα Ιδρύματος Φουλμπράϊτ

Το Fulbright είναι το κορυφαίο ίδρυμα εκπαιδευτικών ανταλλαγών παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1946 στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον γερουσιαστή του Arkansas J. William Fulbright. Το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες και Αμερικανούς πολίτες –φοιτητές, επιστήμονες-ερευνητές, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες– προκειμένου να σπουδάσουν, να διδάξουν, να δώσουν διαλέξεις ή να διεξαγάγουν έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα αντιστοίχως.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Fulbright, το μόνο κέντρο στην Ελλάδα εγκεκριμένο από το EducationUSA, προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες και αμερόληπτη εξειδικευμένη πληροφόρηση σε ό,τι αφορά τις σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επισκέπτες του Κέντρου μπορούν να πληροφορηθούν για όλες τις πτυχές της φοίτησης σε αμερικανικό πανεπιστήμιο: τα αντικείμενα σπουδών, τα είδη των προγραμμάτων και τις διαδικασίες εγγραφής.

Για να μάθετε περισσότερα για το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα –για τις υποτροφίες και τα προσφερόμενα προγράμματα, καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας επισκεφθείτε την σελίδα http://www.fulbright.gr/el/