Δημοπρασία στις 17 Μαρτίου, 2018

Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα οργανώνει δημοπρασία για το ευρύ κοινό το Σάββατο στις 17 Μαρτίου.
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο κτίρο Μαρκομιχάλης στην οδό Τατοίου 4 στην Μεταμόρφωση.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.