Συμβούλιο Εξωτερικής Ασφάλειας

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Υπερπόντιας Ασφάλειας (OSAC) δημιουργήθηκε το 1985 βάσει του νόμου της Συμβουλευτικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής για την προώθηση της συνεργασίας παγκοσμίως στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ του Αμερικανικού ιδιωτικού τομέα και του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών.  Το OSAC έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια επιτυχή κοινοπραξία που παρέχει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς των ΗΠΑ τα εργαλεία που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν θέματα ασφάλειας σε ένα ξένο περιβάλλον. Το OSAC είναι μια δωρεάν υπηρεσία σε αμερικανικούς ιδιωτικούς οργανισμούς με δραστηριότητες στο εξωτερικό.