Ξεκινώντας

Εξάγοντας στην Ελλάδα

Για πληροφορίες σχετικά με το εμπορικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://export.gov/greece/

Αυτή η ιστοσελίδα είναι η πύλη που θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τον δρόμο προς την επιτυχία στην Ελλάδα και πώς να χρησιμοποιήσετε την Ελλάδα ως εφαλτήριο για την επιτυχία σας σε όλη την Νότια Ευρώπη. Η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω σε δύο απλά βήματα.

Βήμα 1:

Ο Εμπορικός Οδηγός της Χώρας/Ελλάδα  (Country Commercial Guide/Greece) παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εικόνα του Ελληνικού εμπορικού περιβάλλοντος. Η έκθεση αυτή ενημερώνεται σε ετήσια βάση και εξετάζει οικονομικές και πολιτικές συνθήκες και τάσεις, προσδιορίζει τις εμπορικές ευκαιρίες για τις εξαγωγές των ΗΠΑ και των επενδύσεων, και εξετάζει το συνολικό επενδυτικό κλίμα στη χώρα. Το Αμερικανικό Εμπορικό Τμήμα σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Αμερικανικής Κυβέρνησης συμβάλλουν στη δημοσίευση του CCG.

Στον οδηγό CCG,

Εντός του CCG, τα κεφάλαια με τίτλο «Επιχειρώντας στην Ελλάδα» και «Επαφές, Έρευνα Αγοράς και Εμπορικές Εκδηλώσεις» είναι ιδιαίτερα πολύτιμα για την επισκόπηση της αγοράς, για πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές εκδηλώσεις, στοιχεία επικοινωνίας, και χρήσιμους επιχειρηματικούς συνδέσμους.

Βήμα 2:

Επικοινωνήστε με έναν διεθνή εμπορικό σύμβουλο κοντά σας.
Το Εμπορικό Τμήμα διαθέτει ένα δίκτυο ειδικών σε θέματα εξαγωγών και της βιομηχανίας που βρίσκονται σε περισσότερες από 100 πόλεις των ΗΠΑ και πάνω από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αυτοί οι ειδικοί σύμβουλοι σε θέματα εμπορίου παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και μια ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών για να βοηθήσουν τις μικρές και μεσαίου μεγέθους αμερικανικές επιχειρήσεις ώστε να εξάγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Απλά επισκεφθείτε τον σύνδεσμο http://export.gov/eac/~~V και εισάγετε την πόλη σας ή τον ταχυδρομικό σας κώδικα. Με αυτόν τον τρόπο θα  εντοπίσετε το πλησιέστερο σε εσάς Αμερικανικό Κέντρο Βοήθειας Εξαγωγών. Οι ειδικοί του διεθνούς εμπορίου θα είναι σε θέση να σας καθοδηγήσουν στη διαδικασία εξαγωγής των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών σας.