Επιχειρήσεις

Η Πρεσβεία των Η.Π.Α. υποστηρίζει αμερικανικές εταιρείες ώστε να αρχίσουν να εξάγουν ή να αναπτύσσουν τις εξαγωγές τους προς την Ελλάδα. Σε αυτή την ενότητα, θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή της Ελλάδας ως μια εξαγωγική αγορά και κάποιες προτάσεις για να ξεκινήσετε.