Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ

Αθήvα (13 Ιανουαρίου, 2023) — Η Αμερικαvική Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα στηv Αθήvα, το Γενικό Πρoξεvείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2022 λόγω τoυ εoρτασμoύ της Ημέρας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, εθνικής εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών.