Ημέρα του Κολόμβου / Ημέρα των Αυτοχθόνων Λαών

Η Αμερικανική Πρεσβεία/Το Προξενείο θα είναι κλειστά την Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022

7 Οκτωβρίου 2022

Η Αμερικανική Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα στην Αθήνα, το Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022 λόγω του εορτασμού της Ημέρας του Κολόμβου / Ημέρας των Aυτοχθόνων Λαών.